#ASOCEU #ASOC1920 #EUREGIONPAZARDZHIK #sugbenkovski

Областен информационен център - Пазарджик проведе работна среща с учениците от Средно училище „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик, която беше заключителна част след четирите урока в рамките на пилотната инициатива за България „Детективи на европейски проекти“. Пазарджишките учениците са един от шестте екипа от областните градове в България – Пазарджик, Бургас, Шумен, Силистра, Ямбол и Видин, които участват на състезателен принцип по проект на Европейската комисия „At School on OpenCohesion“ 2020.

След проведеното интервю с ръководството на "Елхим Искра" АД Пазарджик, учениците и учителите от Средно училище "Георги Бенковски", участващи в проект "Детективи на европейски проекти", с подкрапата на ОИЦ Пазарджик успешно приключиха дейностите по Урок 2. 

В условията на създалата се извънредна международна ситуация, екипът работеше дистанционно през електронните мрежи.

На 05 март 2020 г. в "ЕЛХИМ - ИСКРА" АД се проведе среща между учители и ученици от СУ "Георги Бенковски", ОИЦ - Пазарджик и ръководството на завода. Срещата се проведе под формата на своеобразно интервю, в което въпросите задаваха учениците. Въпросите бяха отправени към инж.Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и инж.