Младите екопредприемачи от Пазарджик в подготовка за финалния етап на мониторинга

Областен информационен център - Пазарджик проведе работна среща с учениците от Средно училище „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик, която беше заключителна част след четирите урока в рамките на пилотната инициатива за България „Детективи на европейски проекти“. Пазарджишките учениците са един от шестте екипа от областните градове в България – Пазарджик, Бургас, Шумен, Силистра, Ямбол и Видин, които участват на състезателен принцип по проект на Европейската комисия „At School on OpenCohesion“ 2020.

Учениците, кръстили екипа си „ЕКО Предприемач - ECO Entrepreneur“ участват в международния пилотен за България проект с наблюдение и анализ на част от дейността на завод за акумулаторни батерии „Елхим-Искра“ АД в гр. Пазарджик. В продължение на седем месеца и в условията на новите извънредни мерки младите „детективи“ си избраха да наблюдават и анализират дейностите по проект „Внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии”.

Координирани от екипа на ОИЦ - Пазарджик, както и от двама свои учители, 20 ученика сформираха екип, който заработи сплотено в реална среда по проект, осъществен от производствено предприятие с дълга история и традиция, позиционирано на родния и международния пазар. През седемте месеца младите екопредприемачи първо преминаха през обучение за работа с информационната система ИСУН, след това сами избраха проект, свързан с екологична насоченост за своя град. По време на дейностите по проекта те се научиха да разграничават отделните етапи на проекта, да уговарят срещи, да провеждат интервюта с ръководството на завода, дългогодишно позициониран в бранша, да подготвят видеоклип, да попълват доклади в онлайн формуляри, да изготвят инфографики и други реални отчетни документи, придружаващи и необходими за проектите, финансирани с европейски средства.

На заключителната работната среща екипът на ОИЦ - Пазарджик, учителите и учениците, анализираха подробно всички стъпки, през които заедно преминахa до този момент. Беше обсъдено и подготвено предстоящото представяне на цялостната дейност по проекта, което ще се случи в началото на месец септамври 2020 г. Екипът на Областен информационен център - Пазарджик благодари на учителите и учениците за добре изпълнената работа, активността, с която приемаха поставените им задачи и домашната работа по проекта, които бяха изцяло извън класните им задължения.

At School on OpenCohesion“ е международен иновативен проект на Европейската комисия, в който пилотно участват България, Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция по примера на Италия, която прилага проекта вече седма година. България участва в проекта чрез шест Областни информационни центъра - Пазарджик, Бургас, Шумен, Силистра, Ямбол и Видин. Проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.