Детективите на европейски проекти от Пазарджик приключиха Урок 2

След проведеното интервю с ръководството на "Елхим Искра" АД Пазарджик, учениците и учителите от Средно училище "Георги Бенковски", участващи в проект "Детективи на европейски проекти", с подкрапата на ОИЦ Пазарджик успешно приключиха дейностите по Урок 2. 

В условията на създалата се извънредна международна ситуация, екипът работеше дистанционно през електронните мрежи.

Списването на статията, анализите, изтовянето и изпращането на Доклад 2, както и всички придружаващи дейности и документи бяха приключени своевременно и съобразно указанията, изпратени от италианска страна.