ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 21.10.2020 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

Проектът на ИГРП за 2021 г. на ОПДУ може да бъде намерен тук.