ПРОЕКТ НА ВЕРСИЯ 2.4 НА НАСОКИТЕ ПО ОПТТИ

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ. С версия 2.4 Насоките по ОПТТИ са приведени в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ в срок до 15.02.2021 г.