АНАЛИЗ НА ГРЕШКИТЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ ОДИТНИЯ ОРГАН - 2020 г.