АНАЛИЗ НА ГРЕШКИТЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ ОДИТНИЯ ОРГАН - 2020 г.

Анализ на грешките, установени в одитната дейност и обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им