Подкаст

Анкета

Безопасна и удобна за ползване е новата жп гара в Карнобат, смятат пътниците. Хората, които често използват железопътния транспорт са приятно изненадани от обновеното съоръжение.

Чуйте интервю с инж. Галина Василева - ръководител на УО на ОПТТИ

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е национален стратегически план за разходване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от съпътстващото национално съфинансиране.

Чуйте интервю с арх. Александър Туджаров (НКЖИ)

Гара Карнобат е четвъртият по големина железопътен възел в страната и единствената железопътна връзка между южните и северните части на Източна България. Напълно ремонтираният гаров комплекс предстои да бъде открит официално. 

Чуйте интервю с г-н Божидар Янков (ИАППД)

 

Модернизация, каквато не е имало от повече от 30 г. тече в момента в Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД), сподели Божидар Янков от агенцията. 

Чуйте интервю с инж. Красимир Найденов (АПИ)

АМ "Струма" ще подобри значително пътната мрежа в Югоизточна Европа, според Красимир Найденов от АПИ. Отсечката е част от коридора "Ориент/Средиземноморие", който се използва като най-кратък път от Западна и Централна Европа до Бяло море, както и като връзка на Европа с Азия. 

Чуйте интервю с инж. Иван Бакалски (НКЖИ)

Безопасност, комфорт и по-висока скорост. Това са трите направления, за които се работи при обновяването на ж.п. трасето "София-Пловдив-Бургас" по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз". 

Достатъчни ли са местата на автомагистрала "Струма", на които превозвачите могат да спрат за отдих и почивка? Отговарят ли на европейските изисквания оформените стоянки и какви препоръки имат още хората, които всеки ден са по пътищата у нас?

Отговорите на тези въпроси, чуйте в репортажа: