Резюмета на проекти

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

BG16M1OP001-3.001-0004-C02

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап I - участък „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча Купел”

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап 1 „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча Купел”

BG16M1OP001-3.001-0001-C03

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото в София Етап І - „бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ул. Житница”

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Пълно наименование на проекта

Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)

BG16M1OP001-4.001-0007-C01

Кратко име на проекта

RPSSP

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Оперативна програма

Пълно наименование на проекта

Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ „Видин-Монтана-Враца“

BG16M1OP001-5.001-0009-C02

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

Държава

България

Регион

Пълно наименование на проекта

Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

BG16M1OP001-2.002-0003-C01

Фонд

Кохезионен фонд

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

Държава

България

Регион

Пълно наименование на проекта

Изграждане на Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/“, фаза 2

BG16M1OP001-2.001-0002-C04

 

Фонд

Кохезионен фонд

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

Държава

България

Регион

Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 4

Пълно наименование на проекта

Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

BG16M1OP001-4.001-0003-C01

Кратко име на проекта

VTMIS 4

Фонд

ЕФРР

Оперативна програма

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

BG16M1OP001-3.001-0008-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

България, Северна и Югоизточна България, Югоизточен

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене

BG16M1OP001-3.001-0006-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие 

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези

BG16M1OP001-1.001-0002-C03

Фонд

Кохезионен фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион