Резюмета на проекти

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман - фаза 1

BG16M1OP001-1.001-0006-C01

Фонд

Кохезионен Фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Югозападен

Пълно наименование на проекта

Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903

BG16M1OP001-2.001-0005-C01 

 

Фонд

 

Кохезионен фонд

 

Оперативна програма

 

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

 

Държава

 

България

 

Регион

Пълно наименование на проекта

Проект  за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София 

BG16M1OP001-4.001-0012-C02

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Държава

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

BG16M1OP001-1.001-0004-C01

Фонд

Кохезионен Фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

България,  Югозападен

Пълно наименование на проекта

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

BG16M1OP001-4.001-0015

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Държава

България

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора

BG16M1OP001-3.001-0009-C01

 

Фонд

 

Европейски фонд за регионално развитие

 

Оперативна програма

 

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020

 

Държава

 

България

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

BG16M1OP001-3.001-0004-C02

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото,  участък  от ул. "Житница" до ж.к."Овча купел" 

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап I - участък "бул. "Владимир Вазов" – Орлов мост - НДК - ул. Житница"

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап 1  - участък "бул. "Владимир Вазов" – Орлов мост - НДК - ул. Житница" 

BG16M1OP001-3.001-0001-C03

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото, участък от „бул. Владимир Вазов" до ул. "Житница”

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Пълно наименование на проекта

Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)

BG16M1OP001-4.001-0007-C01

Кратко име на проекта

RPSSP

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Оперативна програма

Пълно наименование на проекта

Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ „Видин-Монтана-Враца“

BG16M1OP001-5.001-0009-C02

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

Държава

България

Регион