Контакти

Ръководител на Управляващия орган

инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти"

Тел. (+359 2) 9409 422

е-mail: optransport@mtitc.government.bg