Контакти

Ръководител на Управляващия орган

Мартин Георгиев, директор на дирекция "Координация на програми и проекти"

Тел. (+359 2) 9409 421

е-mail: mgeorgiev@mtitc.government.bg