Програмата

Европейската комисия одобри предложеното от българска страна изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. С изменението на програмата се осигурява възможност за финансиране на проект за оборудване на метростанции по линия 1 и линия 2 с автоматични перонни преградни врати, с оглед намаляване на риска от инциденти. Промените предвиждат още финансиране на подготовката на проекти за развитие на железопътната инфраструктура с цел осигуряването на пълната им готовност за реализация в следващия програмен период.