Новини

На основание чл. Чл. 15. (1) от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. администрацията на Министерство на транспорта и съобщенията организира обществено обсъждане на проекта на програма.

Идентифицирани са следните цели на политиката (ЦП), за реализацията на които ПТС ще допринесе:

Стартираха строителните дейности по модернизацията на тягова подстанция (ТПС) Разград - втората от трите тягови подстанции по железопътното направление Русе-Варна.

Проектът за обновяване на ТПС Разград включва проучване, проектиране и модернизация на съществуващата сграда на ТПС, както и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване.

Ще бъде изградена и внедрена SCADA система, осигуряваща дистанционно управление на подстанциите, секционните постове и гарови разединители от единен център за управление движението на влаковете .

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

Годишните и окончателният доклад за изпълнението на Оперативната програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдържание, се оповестяват публично.

Международният ден на детето беше отбелязан с посещение на метро депо "Земляне" в гр. София.

Бенефициент "Метрополитен" ЕАД съвместно с Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"организираха специално за празника посещение на тренажора в депото. Инструктури от "Метрополитен" ЕАД зарадваха най-малките ентусиасти с открит урок по управление на влак. Децата и техните родители научиха любопитни факти за това как се строи и как се движи метрото.

Най-новият кораб от флота на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ получи официално своето име. Плавателният съд носи името на най-големия български приток на река Дунав – Искър.

Кръстница на новия плавателен съд стана русенския адвокат Анета Ангелова, която пожела попътен вятър, след като спази традицията и разби бутилка шампанско в кораба.

Министерство на транспорта и съобщенията и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха договор за финансиране на проект „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман – фаза 1“. Отпуснатата финансова помощ е в размер на 166,2 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОПТТИ 2014-2020.

Разплатените средства от бюджета на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 към момента са 1,08 млрд. евро, което e 62% от общия ресурс на програмата. Най-ниска усвояемост на средствата се отчита при железопътните проекти – 33%. Това стана ясно по време на редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в периода 11-12 май в София.

Трасето „Видин–Димово–Бела–Ружинци–Монтана“ е важна част от Транс-европейски транспортен коридор „Ориент/ Източно-средиземноморски“ съгласно Регламент /ЕС/ 1315/2013.

Две успоредни демонстрации с различни по вид съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания бяха представени в град Варна.

Събитието е в рамките на проект  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

Започват изпитания на новата драгираща техника на ИАППД, доставена по проект, подкрепен от Европейския фон да регионално развитие

Най-новият кораб, който става част от флота на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ вече е в Русе и до дни започват изпитания на драгиращата техника. Маневреният кораб, който беше построен в „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“, ще носи името „Искър“.