Новини

ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОПТТИ 2014-2020 ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

С цел насочване на средства към мерки за преодоляване на негативните икономически последствия за българската икономика от епидемичното разпространение на COVID-19 се изменя бюджетът на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и се пренасочва недоговорен като БФП  ресурс по програмата.

Резултатите от проучването за внедряване на интегрирана информационна система при бедствия и аварии в българския морски район бяха представени днес във Варна. Събитието бе организирано от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА), като участие взеха представители на Български военноморски сили, ГД „Гранична полиция”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП „Пристанищна инфраструктура”.

От „Хаджи Димитър“ до „Красно село“ ще се стига за 15 минути

От днес, 26 август 2020г., метрото в София се увеличава с нови осем станции и 8 км трасе. Участъкът, условно наречен „Етап 1“ свързва кварталите „Хаджи Димитър“ и „Красно село“, преминава през възлови точки на централната градска част на столицата.

Строителството на „Етап 1“ продължи четири години, като са използвани различни технологии,  в това число „нов австрийски тунелен метод“, „милански метод“ и включване на тунелопробивна машина „Витоша” в процеса на изграждането на сложния централен градски участък.

От "Красно село" до "Хаджи Димитър" - това е трасето, по което ще преминава новата линия 3 на метрото. То ще бъде въведено в експлоатация на 26 август, сряда.

Участъкът е с дължина 8 км и включва 8 метростанции и пътниците ще изминават разстоянието за около 15 минути.

Повече информация за проекта: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1689

Снимки от новата линия 3 на метрото можете да видите в нашата галерия.

Службите на Европейската комисия изпратиха до българските власти официално писмо, с което съобщават за закриване на процедура по финансова корекция за проект  „Обход на град Габрово“, съфинансиран със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2019 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Службите на ЕК одобриха документа на 29 юли 2020г.,  който е публикуван тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/5391

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков даде старт на реконструкцията на гаровия комплекс в Стара Загора. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Модернизацията на жп линията Пловдив – Бургас ни отправя към предизвикателствата на новия дигитален свят, там където човешките грешки ще бъдат сведени до нула и удоволствието от пътуването ще бъде основна цел, а не само скоростта на пътуването. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков при откриването днес в Белозем на  железопътен участък Скутаре-Оризово.

Подписан е договор за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора, съфинансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие

Договорите за строителство и реконструкция на големи инфраструктурни обекти, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. се увеличиха с още един – договорът за модернизацията на гаров комплекс Нова Загора. Документът беше подписан днес от бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и ВДХ АД, изпълнител на строителните дейности. Гара Нова Загора е шестата ключова железопътна гара, която ще бъде обновена по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

ИАППД подписа договор за доставка на специализирано плавателно средство за драгиране

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ инж. Павлин Цонев подписа договор за построяване и доставка на специализирано плавателно средство за драгиране. „Дамен шипиярд Горинхем“, Нидерландия спечели обявената обществена поръчка след като предложи цена от 6 100 000 лева без ДДС. Според параметрите на договора, драгата трябва да бъде доставена в Русе в срок от 10 месеца.