Новини

Метростанция „Горна баня“ вече свързва директно центъра на града с жп линията „София-Перник-Кулата“

От днес, 24 април 2021 г., метрото в София вече ще свързва не само кварталите Горна баня и Овча купел с центъра на града, но и пътуващите по жп направлението „София-Перник-Кулата“.

Вторият етап на изграждане на зелената Линия 3 на метрото включва нови 4 км трасе и 4 метростанции - „Овча купел“, „Мизия/ НБУ“, „Овча купел II“ и „Горна баня“.

Специализираният плавателен съд, построен с еврофинансиране, пристигна в Русе

„Янтра“ ще бъде името на новото специализирано плавателно средство за драгиране на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Името не е избрано случайно, тъй като всички плавателни средства в състава на ИАППД са кръстени на български притоци на р. Дунав.

Развитие на интермодалните връзки, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и повишаване на безопасността, както и изграждане на ключови пътни и жп отсечки у нас. Това са част от приоритетите в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС 2021-2027), която предстои да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия. Проектите бяха представени пред заинтересованите страни днес в онлайн-среща, организирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С Решение (EС) 2020/2228 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. 2021 година е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Чрез проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа Европейската година на железопътния транспорт ще популяризира железниците сред гражданите, предприятията и публичните органи като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.

Подписани са договори за модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман

Сключени са два договора за строителство и модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман на обща стойност над 360 млн. лева без ДДС. Трасето е част от проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница“, като са обособени два подучастъка: Волуяк-Петърч и Петърч-Драгоман. Преди да започне физическото изпълнение на отсечките, изпълнителите трябва да изготвят технически и работни проекти за обектите.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ПУБЛИКУВА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. (ПТС) И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира консултации и обществено обсъждане на проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) и Доклад за Eкологична оценка (EO) на проекта на програмата с всички приложения към него.

С церемония по рязане на първия стоманен лист в Корабостроителница „АТГ Гюргево“ ООД в Румъния стартира строителството на нов понтон по поръчка на ИА “Проучване и поддържане на река Дунав“. Плавателното средство е част от проект за доставка на специализирано оборудване за драгиране на река Дунав, който включва още драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан и маневрен кораб. Общите средства за всички доставки са 20 632 677,38 лева, от които стойността на понтона е 2 345 000 лева.

В напреднала фаза е изграждането на специализирано плавателно средство за драгиране, което ще влезе в състава на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. По-голямата част от изграждането на съоръжението вече е приключила и се очаква в края на месец март т.г. драгата да бъде завършена и доставена в гр. Русе.

Напълно реновирана и въведена в експлоатация от днес е втората по големина жп гара в София - гара Подуяне. Обновяването на комплекса е реализирано с европейски средства по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като в обекта са инвестирани над 2,9 млн. лева. Гаровият комплекс Подуяне е част от жп линията София-Пловдив, която е най-натоварената в страната. Броят на пристигащите и заминаващи пътници по това направление е около 1,4 млн.

ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОПТТИ 2014-2020 ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

С цел насочване на средства към мерки за преодоляване на негативните икономически последствия за българската икономика от епидемичното разпространение на COVID-19 се изменя бюджетът на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и се пренасочва недоговорен като БФП  ресурс по програмата.