Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

Към края на първото полугодие на 2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) са сключени договори с изпълнители на стойност повече от 2,5 млрд. лева.

Реално изплатените средства към 30 юни 2020 г. са 1 610 млн. лева, верифицираните разходи – 1 385 млн. лева, а сертифицираните – 1 344 млн. лева.

pic1

Започна доставката на оборудване за модернизация на корабоплавателния път по р. Дунав

Днес, в гр. Русе, бе доставена част от оборудването за транспортиране на наноси по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване“, съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, по който Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е бенефициент.

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2019 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

Годишните и окончателния доклад за изпълнението на Оперативната програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдържание, се оповестяват публично.

Най-дългият пътен тунел изграждан досега у нас се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Прокопани са първите 500 м от тунела „Железница“ на автомагистрала „Струма“, в посока от Кулата към София. Строителните дейности на съоръжението започнаха през октомври 2019 г. и на обекта се работи едновременно в двете тръби и от двете страни на съоръжението. От южната страна в посока София са прокопани половин километър, а от северната за Кулата – около 320 м. „Железница“ е най-дългият пътен тунел изграждан досега у нас с дължина около 2 км.

ИАППД подписа договор за доставка на тръби в рамките на проекта за модернизация на корабоплавателния път по р. Дунав

Договор за доставка на тръби за транспортиране на наноси подписа Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. След проведена обществена поръчка беше избрана фирма „НБИ Консорциум“, като договорът е на обща стойност 745 789 лева без ДДС.
ИАППД ще използва тръбите за транспортиране на наноси при изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.

Прокопани са първите 400 м от тунела „Железница“ на автомагистрала „Струма“. Строителните дейности на съоръжението започнаха през октомври 2019 г. и на обекта се работи едновременно в двете тръби. От южната страна на тунела са прокопани 275 м, а от северната – 125 м.

Модернизацията на жп гара Казичене започна днес. Това е третата ключова софийска гара, част от проекта  „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, който се финансира със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

България оттегля апликационната форма за изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, но продължава да разглежда проекта като приоритетен и не се отказва от него. Решението не го стопира, а ще ускори екипната работа на всички институции, ангажирани с разширението на единствения „тесен участък“ по направлението до границата с Гърция. Днес българската страна информира Европейската комисия за решението си да оттегли Формуляра за кандидатстване за финансиране на лот 3.2 от Кохезионния фонд на ЕС, който беше подаден за одобрение на 9 август 2019 г.

Необходимо е да се направи консервативна преценка относно това, какво може да бъде изпълнено в настоящия програмен период и да се вземе решение за финансиране на изпълнението на засегнатите дейности в следващия период. Това заяви инж. Галина Василева, ръководител  на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 г., по време на заседанието на Комитета на наблюдение на програмата, проведено на 25 и 26 ноември в град Банско.

Днес беше подписан договорът за строителство и цялостна рехабилитация на жп участъка „Оризово-Михайлово“, част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, съфинансиран от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Цялата отсечка е с дължина 37 км., като в по-голямата си част двупътният жп участък  ще бъде изграден по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете до 160 км/ч.

В рамките на проекта ще бъдат изградени нов железен път, контактна мрежа и тунел с дължина 835 метра.