Новини

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), който проследява и процеса по приключване на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), беше официално открито от Мартин Георгиев, ръководител на Управляващия орган на двете програми.

Голям екип с множество строителна техника, работят вече повече от година и половина по изграждането на жп тунел, в участъка Елин Пелин – Костенец, който е част от проекта за модернизация на жп магистралата от София до Бургас. Днес строителите прокопаха Тунел №1, като „отворихa врати“ на стротелната площадка за медии и инспектиращи органи.

Навършиха се 25 години от стартирането на работата на метрото в София. По този повод се състоя церемонията по официално въвеждане в експлоатация на автоматичните преградни перонни врати, която се проведе на метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Стартира строителството на два нови надлеза по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2, разположени в жп участък Безмер – Завой. Проектът за премахването на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива включва изграждането на 28 железопътни надлези, 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка. По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и железопътна инфраструктури и ще се минимизира риска от възникване на инциденти на местата за пресичане.

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПТС за 2023 г.

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г. (ПТС) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПТС за 2023 г. на основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. и във връзка с § 4. от ПМС № 23/13.02.2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2023 г. могат да бъдат изпращани в срок до 10 март 2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

С Решение на Европейската комисия е одобрен Формулярът за кандидатстване за финансиране на проект „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903“, включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Одобрената от ЕК финансова помощ е в размер на 215 870 384 евро.

Ръководителят на проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа”, инж. Иван Бакалски, даде старт на строителните дейности на железопътния коловоз от Пристанище Бургас до гара Владимир Павлов.

Започна строителство на участъка от Петърч до Драгоман, който е част от жп магистралата до Сърбия и европейския коридор „Изток – Запад“

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник министърът на транспорта и съобщенията инж. Красимир Папукчийски и генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов дадоха старт на строителните дейности на железопътната отсечка от Петърч до Драгоман, част от мащабния проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”.

„До края на програмата остават 13 месеца, през които се предприемат  спешни действия, за да не се допусне загуба на финансови средства“, това заяви Мартин Георгиев, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТС и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ по време на осемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в периода 28-29 ноември в Стара Загора. Той посочи, че водената политика от Министерството на транспорта и съобщенията е свързана с изменение на програмата чрез фазиране на големите проекти в железопътния сектор.

Европейските инвестиции в българската транспортна инфраструктура са от изключителна важност за повишаване на сигурността, бързината и удобството на пътниците – както в пътния, така и в железопътния сектор.

Това подчерта при посещението си на място на жп гарите Чирпан и Стара Загора г-жа Агнес Монфре, началник на отдел за България, Унгария и Словения в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Тя допълни, че железопътният транспорт е транспортът на бъдещето, защото той е по-зелен, по-безопасен и по-евтин за опериране.