Новини

Новият понтон, който ще бъде част от драгажното оборудване на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ пристигна в Русе. Съоръжението беше построено в корабостроителница „АТГ Гюргево“ в Румъния. Понтонът е с дължина 34.5 метра, широк е 11.4 метра и е предназначен за натоварване на драгажни маси от драга на два шалана, посредством плаващ тръбопровод. Стойността му е 2 345 000 лева.

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2020 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Службите на ЕК одобриха документа на 16 юли 2021 г.,  който е публикуван тук.

Постиженията за 2020 г. под формата на резюме можете да видите тук.

От днес стартира изграждането на най-дългия двутръбен железопътен тунел, строен досега у нас и на Балканите. Министърът на транспорта, информационните технoлогии и съобщенията Георги Тодоров даде старт на строителните дейности по проект за модернизация на железопътен участък Елин Пелин-Вакарел. Обектът е част от основната жп магистрала по направление Изток – Запад и e от изключително важният за България и съседните страни европейски коридор номер 8 и преминаващата TEN-T мрежа у нас.

Безопасността в железопътния транспорт е първото и най-важно условие за осъществяване на транспортния процес както в границите на нашата железопътна система, така и за рамките на целия Европейския съюз. Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникация по жп линията Пловдив-Бургас бе даден днес от служебният министър Георги Тодоров и генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

Реконструкцията на жп гара Казичене е част от проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, който се финансира със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г.

Изцяло обновената жп гара бе открита днес от Нели Андреева - заместник-министър на транспорта и информационните технологии и съобщенията, инж. Красимир Папукчийски - генерален директор на НКЖИ и инж. Галина Василева - ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ.

Посланикът на Нидерландия кръсти официално новото драгажно съоръжение на ИАППД

Посланикът на Нидерландия у нас Н. Пр. Беа тен Тъшър даде официално име на новото драгажно съоръжение на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ на церемония днес в Русе. Тя пожела попътен вятър след като според традицията разби бутилка шампанско в корпуса на „Янтра“.

На 31.05.2021 г. беше проведено обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. По време на общественото обсъждане ръководителят на Управляващия орган на ПТС 2021-2027 инж. Галина Василева запозна участниците с целите и политиките на програмата за следващия седемгодишен период. „Акцентът на всички европрограми е постигането на нисковъглеродна и по-зелена Европа, с интелигентна и интермодална транспортна мрежа“, заяви г-жа Василева.

Модернизацията на жп участък Оризово-Михайлово стартира днес. Участъкът е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

Важна крачка напред към реализиране на концепцията за интелигентни пристанища е проектът „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“.

Изпълнението на четвъртата фаза на проекта доведе до технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на VTMIS системата чрез внедряване на авангардна цифрова инфраструктура, отговаряща на най-високите световни стандарти, както и чрез използване на иновативни подходи при изграждането и експлоатацията ѝ. 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) съобщава, че на 31.05.2021 г. в хотел Метрополитън, зала София, на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 64, от 10:00 часа ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка с всички приложения и материали към него и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).