Новини

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ПУБЛИКУВА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. (ПТС) И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира консултации и обществено обсъждане на проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) и Доклад за Eкологична оценка (EO) на проекта на програмата с всички приложения към него.

С церемония по рязане на първия стоманен лист в Корабостроителница „АТГ Гюргево“ ООД в Румъния стартира строителството на нов понтон по поръчка на ИА “Проучване и поддържане на река Дунав“. Плавателното средство е част от проект за доставка на специализирано оборудване за драгиране на река Дунав, който включва още драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан и маневрен кораб. Общите средства за всички доставки са 20 632 677,38 лева, от които стойността на понтона е 2 345 000 лева.

В напреднала фаза е изграждането на специализирано плавателно средство за драгиране, което ще влезе в състава на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. По-голямата част от изграждането на съоръжението вече е приключила и се очаква в края на месец март т.г. драгата да бъде завършена и доставена в гр. Русе.

Напълно реновирана и въведена в експлоатация от днес е втората по големина жп гара в София - гара Подуяне. Обновяването на комплекса е реализирано с европейски средства по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като в обекта са инвестирани над 2,9 млн. лева. Гаровият комплекс Подуяне е част от жп линията София-Пловдив, която е най-натоварената в страната. Броят на пристигащите и заминаващи пътници по това направление е около 1,4 млн.

ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОПТТИ 2014-2020 ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

С цел насочване на средства към мерки за преодоляване на негативните икономически последствия за българската икономика от епидемичното разпространение на COVID-19 се изменя бюджетът на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и се пренасочва недоговорен като БФП  ресурс по програмата.

Резултатите от проучването за внедряване на интегрирана информационна система при бедствия и аварии в българския морски район бяха представени днес във Варна. Събитието бе организирано от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА), като участие взеха представители на Български военноморски сили, ГД „Гранична полиция”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП „Пристанищна инфраструктура”.

От „Хаджи Димитър“ до „Красно село“ ще се стига за 15 минути

От днес, 26 август 2020г., метрото в София се увеличава с нови осем станции и 8 км трасе. Участъкът, условно наречен „Етап 1“ свързва кварталите „Хаджи Димитър“ и „Красно село“, преминава през възлови точки на централната градска част на столицата.

Строителството на „Етап 1“ продължи четири години, като са използвани различни технологии,  в това число „нов австрийски тунелен метод“, „милански метод“ и включване на тунелопробивна машина „Витоша” в процеса на изграждането на сложния централен градски участък.

От "Красно село" до "Хаджи Димитър" - това е трасето, по което ще преминава новата линия 3 на метрото. То ще бъде въведено в експлоатация на 26 август, сряда.

Участъкът е с дължина 8 км и включва 8 метростанции и пътниците ще изминават разстоянието за около 15 минути.

Повече информация за проекта: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1689

Снимки от новата линия 3 на метрото можете да видите в нашата галерия.

Службите на Европейската комисия изпратиха до българските власти официално писмо, с което съобщават за закриване на процедура по финансова корекция за проект  „Обход на град Габрово“, съфинансиран със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2019 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Службите на ЕК одобриха документа на 29 юли 2020г.,  който е публикуван тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/5391