Новини

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на ЕС, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2022 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение. Същият е приет на 22.05.2023 г. от Комитета за наблюдение на програмата в рамките на проведена процедура за неприсъствено вземане на решение.

Стартира изграждането на последния участък от АМ „Европа“ между Сливница и Софийския околовръстен път. Общата дължина на отсечката е 16,5 км, но строителството ще започне в близо 6-километрова отсечка, за която има завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж. След теренното обезпечаване на обекта ще продължи работата и по останалите 10,5 км.

В местата на пресичане на различните видове инфраструктури се елиминира възможността за преминаване на едно ниво

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), който проследява и процеса по приключване на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), беше официално открито от Мартин Георгиев, ръководител на Управляващия орган на двете програми.

Навършиха се 25 години от стартирането на работата на метрото в София. По този повод се състоя церемонията по официално въвеждане в експлоатация на автоматичните преградни перонни врати, която се проведе на метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Стартира строителството на два нови надлеза по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2, разположени в жп участък Безмер – Завой. Проектът за премахването на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива включва изграждането на 28 железопътни надлези, 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка. По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и железопътна инфраструктури и ще се минимизира риска от възникване на инциденти на местата за пресичане.

Как се управлява подземната железница? Трудно ли е да си машинист? Отговорите на тези и на други въпроси получиха всички деца, които заедно с техните родители посетиха метро депо "Земляне".

По случай международния ден на детето, УО на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020  и бенефициент "Метрополитен"ЕАД организираха ден на отворените врати за всички любознателни деца, които искаха да видят отблизо как работи системата на метрото.

Брегови център - Бургас посрещна ученици от Морската гимназия в рамките на информационен ден по Оперативна програма "Транспорти транспортна инфраструктура" 2014 -2020г.

Новите технологии и системи за подобряване на ефективността и безопасността на морския транспорт в България бяха представени на възпитаници на Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ в гр. Бургас от експерти в ДП „Пристанищна инфраструктура“. Учениците от десети, единадесети и дванадесети класове от специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“ на Морското училище се запознаха с функционалностите на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) на 25 април 2023 г.

Студенти от УНСС посетиха жп проект по ОПТТИ в рамките на информационен ден по програмата

Студенти и преподаватели от специалност "Икономика на транспорта и енергериката" на Университета за национално и световно стопанство се запознаха с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, финансирани от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г., в рамките на информационен ден, организиран от Управляващия орган на програмата.

Голям екип с множество строителна техника, работят вече повече от година и половина по изграждането на жп тунел, в участъка Елин Пелин – Костенец, който е част от проекта за модернизация на жп магистралата от София до Бургас. Днес строителите прокопаха Тунел №1, като „отворихa врати“ на стротелната площадка за медии и инспектиращи органи.