Новини

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев" (СГСАГ) е  открита през далечната 1909 г. Тя е първото и най-авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията и парковото строителство.

 

Днес бе пуснато движението през тунел „Железница“ на АМ „Струма“. Съоръжението е с дължина около 2 км. и е най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас. Заедно с отсечките преди и след него, в експлоатация се въвеждат 5 км. автомагистрален път. Автомагистрала „Струма“ е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който свързва Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

Стартира обект „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 85+083 и на км 92+598 в железопътния участък Михайлово-Калояновец“

На 13.02.2024 г. стартираха дейностите по проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 85+083 и на км 92+598 в железопътния участък между селата Михайлово-Калояновец. Съоръженията са част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 – Етап II“. Основните дейности по договора включват:

 - изграждане на конструкциите на съоръженията, пътни настилки, отводнителни и обезопасителни съоръжения;

 - дейности по наличната засегната  железопътна инфраструктура - контактна мрежа, железен път, сигнализация и телекомуникации.

Изцяло обновена и готова да посреща пътници е жп гара Искър, модернизирана с помощта на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 г.

Рехабилитацията на жп гара Искър включва пълно обновяване на приемните сгради, нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации – електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК, охранителна, видеонаблюдение, оповестителна, както и проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и саниране на конструктивни елементи на сградите.

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Преминаването на товарни композиции от бургаското пристанище към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Бисер Минчев по време на откриването на рехабилитираната жп линия между Пристанище Бургас и гара Владимир Павлов.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и представителят на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Агнес Монфре откриха модернизираната жп гара Стара Загора. „Тук се намира един от основните жп възли в България, където се пресичат направленията Север-Юг и Изток-Запад, и само за миналата година са преминали над 412 000 пътници“, каза министър Гвоздейков по време на церемонията.

Проекти, които са предвидени за изпълнение по програма "Транспортна свързаност" 2021 -2027г., бяха представени пред членовете на  Научно-техническия съюз по транспорта, част от Федерацията на научно - техническите съюзи в България.

Инж. Ивета Колева, началник отдел "Програмиране" в дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта и съобщенията, направи презентация, като подчерта значението на транспорта за свързаността чрез подобряване на мобилността и общите усилия за по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ приключи успешно още един проект, този път за обновяване на хидрографската си техника. „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“ е проект, реализиран за изключително кратък период от време. Началото му беше поставено през февруари, а финалните дейности приключиха в края на месец септември 2023г. Апаратурата беше доставена през лятото, когато беше направено обучение за работа с нея от фирмата доставчик.

Днес, 12.10.2023 г. Управляващият орган на програма "Транспортна свързаност" 2021 -2027г.  проведе  обучение на тема „Превенция, противодействие и откриване на тръжни манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки“.

В събитието участваха представители на бенефициентите на Оперативна програма „Транспорти и транспорта инфраструктура“ 2014-2020 и Програма „Транспортна свързаност“ 2021 -2027, служители на Управляващия орган, служители на Министерство на транспорта и съобщенията  и представители на АФКОС.