Сертифициращ орган

Дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите (Сертифициращ орган)

ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: (+359) 2/9859 2782, 2790

e-mail: natfund@minfin.bg

Интернет страница: https://www.minfin.bg/bg/55