Комитет за наблюдение

Информация за предходните заседания на Комитета за наблюдение на ОПТТИ, можете да откриете на следния интернет адрес: http://www.optransport.bg/page.php?c=266

Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. – изменениe на ОПТТИ в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19