Комитет за наблюдение

Информация за предходните заседания на Комитета за наблюдение на ОПТТИ, можете да откриете на следния интернет адрес: http://www.optransport.bg/page.php?c=266