Управляващ орган

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

инж. Галина Василева
директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020