Втори Доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2019 г.