ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 25.08.2020г.

С решение от 25.08.2020 г. Европейската комисия одобри предложеното от българска страна изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Предложените изменение са във връзка с възникналата криза с COVID 19 и касаят пренасочване на средства в размер на 192 578 104 лева към Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"  за спешни мерки за подкрепа на българската икономика. Прехвърлените средства са за сметка на бюджет по програмата, които не са договорени.

Files:
Прикачен файл Size
ОПТТИ версия 5 756.63 KB