Модернизират 6 ключови жп гари по трасето София-Бургас

Над 30 млн. лева „ще бъдат вложени в цялостната модернизация на 6 ключови жп гари по трасето София-Бургас.Част от гаровите комплекси по направлението вече са реконструирани, като последният открит обект е гара „Казичене“.

Със средствата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ към настоящия програмен период, напълно обновените гарови комплекси стават три.

А по стратегическото за страната ни железопътно трасе работата ще продължи до 2022 година, стана ясно от думите на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Нели Андреева по време на откриването на гаровия комплекс „Казичене“. 

Проектът „Реконструкция на гаров комплекс Казичене“ е за над 1 милион и 300 000 лева, част от проекта „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, който се финансира с подкрепата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Изпълнител на строителните дейности е „Казичене Билд 2018“.

Проектът включва пълно архитектурно обновяване, повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия, както и осигуряване на достъпна среда за всички пътници. 

„Искър“, „Стара Загора“ и „Нова Загора“ са гарите, които ще бъдат напълно модернизирани до една година. Въпреки, че цялостният проект все още не е приключил, пътуващите по линията София – Бургас вече дават своята положителна оценка. 

В следващия програмен период по Програма „Транспортна свързаност“ ще модернизираме гарови комплекси по направлението София-Перник-Радомир, обяви още заместник-министъра на транспорта.

До края на следващата година, трябва да приключат и дейностите по проекта за модернизация на трасето София – Елин Пелин. 

С обновяването на основната за страната ни „жп магистрала“ от София до Бургас за 1 млрд и 600 млн лева, България се оказва все по близо до реализацията на Транспортен коридор 8 който трябва да свърже Черно море с Адриатическо по направлението Дурас – Тирана - Скопие – София – Бургас/ Варна. Целта му е – да осигури бърз транспорт на хора и товари.

Поредна обновена гара по направлението София – Бургас. Заместник-министърът на транспорта Нели Андреева, преряза лентата на изцяло реконструирания гаров комплекс „Казичене“.

По приоритетна ос 3 на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ у нас са включени за реконструкция редица гарови комплекси – като в някои от тях дейностите вече приключиха. Още за модернизацията на най-голямата жп „магистрала“ в България, чуйте в репортажа.