По-сигурни влакове след модернизация по жп-линията Пловдив-Бургас

Нови модерни системи за сигнализация и телекомуникация се изграждат в момента по жп-линията Пловдив-Бургас. С тях ще се управлява по-добре безопасността на железопътния транспорт, а закъсненията на влаковете ще бъдат сведени до минимум. Предвидени са и редица нововъведения в полза на пътниците. 

Изграждането на новите системи е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Експертите инж. Иван Бакалски и Марин Дамянов поясняват:  

„Ефектът, който се очаква е изграждане на нови системи за управление на железопътния трафик в 18 гари, на базата на компютърна техника. Ще бъде изградено и диспечърско управление на влаковото движение от центъра в Пловдив, което ще управлява целия трафик от Пловдив до Бургас. Освен това е включена и нова система за влакова защита в участъка от Маноле до Бургас“

„Резултатът, който очакваме е в няколко направления – първо:  дигитализация на процеса за управление на влаковото движение, монтираме системи от най-висок клас, съвременни, компютърни системи, базирани на оптична свързаност. С по-качествената услуга ще се получава текуща информация в реално време, навременно движение на влаковете и малко по-висока скорост“ 

Сигурността на влаковото движение ще бъде повишена чрез инсталирането на нова система за влакова защита, която не позволява на влаковете да превишават допустимата скорост в участъците

Системата не позволява също навлизане на влак в трасе, което не е осигурено, така че безопасността се развива в такава степен, че да се избегне влиянието на субективния фактор“

„Модернизацията ще се усети от пътниците най-вече чрез новите информационни системи, които ще се изградят на гарите и спирките – електронните  табла и гласова информация  в реално време и закъснението на влаковете ще бъде сведена до минимум“  

Стойността на договора е близо 185 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 48 месеца.

Повече чуйте в звуковия файл: