Програма "Транспортна свързаност" - за по-добре свързана Европа

Програма „Транспортна свързаност“ е една от целите на ЕС, за по-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността или т.н. свързана политика. Бюджетът на програмата е около 2 млрд.евро. Железопътният транспорт е сред основните приоритети и за новия програмен период 2021-27-ма година, посочи инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на програмата „Транспорт и транспортна инфраструктура“:

"С планираните инвестиции в железопътния сектор се цели цялостно завършване на железопътния коридор от турска до сръбска граници, както и свързване на жп мрежите на България и Северна Македония. Инвестициите са насочени приоритетно към завършване на автомагистрали, със специален фокус върху Северна България, където знаем, че регионалната пътна мрежа е допълнително натоварена и в не добро състояние. Предвидена е финансова подкрепа за развитие и разширение на вътрешноводни и речни пристанища. Предвиден е финансов ресурс за изграждане на железопътни връзки към летища и пристанища. В случая са две - Бургас и Пловдив, както и за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата с национално значение. Планирани са дейности за интелигентни транспортни системи в пътищата, за доставка на аварийно-спасителни кораби и специализирано оборудване за безопасността и сигурността в Черно море. 

Работата по два от най-мащабните проекти, които се финансират от Оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" за настоящия програмен период 2014-2021 година, ще продължат и през следващия програмен период. Това са проектите за изграждането на АМ"Струма", лот 3.2, както и жп проектът за скоростна жп магистрала Елин Пелин-Костенец. 

Да отбележим, че в настоящия програмен период продължава изпълнението на проекта за цялостна модернизация на жп линията Пловдив-Бургас, фаза II, която стартира с финансиране от старата оперативна програма "Транспорт". Обновяването на железопътната инфраструктура на страната и в частност на тези скоростни трасета, които са София-Пловдив, София-Бургас, дори и до границата с Турция, както и пътната магистрала от София до гръцката граница при ГКПП Кулата, се осъществява не само по линия на финансиране по оперативните програми, но и с механизма за свързана Европа."

За текущия планов период, ресурсът е около 400 млн.евро, като това е само европейското съфинансиране. Средствата за България по кохезионния пакет по механизма за свързване на Европа за сектор „Транспорт“ ще са приблизително същите, но разпределени при по-различни условия,  посочи още инж.Галина Василева.

Повече чуйте в звуковия файл: