Стартира модернизацията на жп участък Оризово-Михайлово

Модернизацията на жп участък Оризово-Михайлово стартира днес. Участъкът е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде удвоена цялата отсечка с дължина 37 км. Жп участък между Оризово и Михайлово ще бъде изграден в по-голямата си част по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете от 160 км/ч. В рамките на проекта ще бъдат изградени нов железен път, контактна мрежа и тунел с дължина 835 метра, както и изграждане на ново приемно здание в гара Оризово и рехабилитация на съществуващата гара Чирпан.

Цялостната модернизация на този жп участък ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на жп транспорта чрез по-високи скорости, безопасност и по-високо качество на предоставяните услуги.

Очаква се дейностите по договора да приключат до 49 месеца и включват проектиране и строителство, а неговата стойност е 217 982 167,08 лева без ДДС. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Евро жп инфраструктура“, включващо фирмите „Инфраструктурно строителство“ АД и „Марко Обра публика“ АД.

Обект „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Подробна информация за проекта можете да откриете тук