ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОПДУ ЗА 2022 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 24.10.2021 г., на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

Проектът на ИГРП за 2022 г. на ОПДУ може да бъде намерен тук.

 

Повече информация за програмата може да намерите на www.eufunds.bg/bg/opgg

Абонирайте са за нашия канал YouTube/opgg