Irregularity under OPGG

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПДУ и ПТП по някой от следните начини:

  1. на електронна поща: opgg-irregularities@government.bg и TAP-irregularities@government.bg
  2. по телефон до служител в дирекцията
  3. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПДУ/УО на ПТП, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:
  • ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”/ ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”;
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи - afcosbg@mvr.bg;
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_bg.
  • Администрация на Министерския съвет, бул. "Княз Ал. Дондуков" №1, гр. София, 1594