Процедури чрез подбор – информация и обществени обсъждания