Контакти

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
 
Телефон: 02 807 53 36
 
Адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември“ №21
 
Работно време: всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.