Списък на операциите


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури BG16RFOP002-2.021 „МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец март 2019 г. бяха сключени 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури BG16RFOP002-2.021 „МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец март 2019 г. бяха сключени 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.019 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.023 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец април 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

През месец февруари и март 2019 г. бяха сключени 5 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.022 МИГ Белене-Никопол "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура, първи краен срок на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  1 360 763.01 лв.

През месец февруари 2019 г. беше сключен 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 348 570.00 лв.

През месец март 2019 г. бяха сключени 3 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  888 320,00 лв.

През месец февруари 2019 г. беше сключен 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.018 МИГ  Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 287 487.26 лв.

През месец февруари 2019 г. беше сключен 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.016  МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 349 448.78 лв.

През месец февруари и март 2019 г. бяха сключени 4 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.012 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  721 990, 81 лв.