Контакти

Министерство на земеделието

www.mzh.government.bg

Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието, ръководител на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" и 2014-2020 и Управляващ орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони" и Управляващ орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027

Елена Иванова - директор

тел: (+359 2) 98511 354

E-mail: EAIvanova@mzh.government.bg