МИГ ХИСАРЯ

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява Хисаря 2 (2).pdf 317.9 KB