МИГ ХИСАРЯ

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря””
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява Хисаря 7 (1).pdf 450.61 KB