The Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century

"The Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century" (или накратко "Smart Rural project").

Проектът стартира през февруари 2020 и ще се изпълнява в рамките на две години и половина като се финансира от Европейската комисия (DG AGRI). Неговата цел е да насърчи малките селища да разработват и прилагат интелигентни подходи и стратегии за развитие в рамките на ЕС.

В рамките на проекта ще бъдат избрани общо 17 селища на територията на ЕС, които ще получат техническа подкрепа за развитието на такива подходи и стратегии. Към момента са избрани 5 от тези 17 селища ( по едно в Ирландия, Финландия, Франция, Чехия и Гърция). Предстои да бъдат избрани още 12 селища.
С цел информацията за този проект да достигне до колкото се може по широк кръг от български селища е създадена една ФБ група, която е ориентирана като цяло към концепцията за smart villages (умни селища) и в рамките на която ще се публикува перидично за проекта. ФБ груопата се казва Smart Villages в България и се намира на следния адрес https://www.facebook.com/groups/BGsmartvillages/.
ВОМР