Събития за 29.05.2023

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 29 май (понеделник) 2023 г. Областен информационен център – Силистра организира информационно събитие „Ден на отворените врати“ – посещение на успешни проекти в област Силистра, а целта е да бъдат популяризирани постигнатите резултати и добрите примери.  В обиколката ще се включат група ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра, избрани за младши посланици на Европейския парламент, а по време на срещи-разговори с представители на бенефициентите, младежите ще имат възможност да получат информация „от първо лице“ за уменията, необходими за реализирането на успешни проекти.

Събитието е част от общата инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България и е по повод Европейската година на уменията 2023.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ-ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Враца организира кулинарно състезание на 29.05.2023 г. от 10:00 ч. в ПГТР гр. Враца. Три отбора ще се надпреварват със своите умения в сферата на кулинарията. Събитието е част от Национална инициатива на мрежата от ОИЦ в България, има за цел да бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез популяризиране сред широката общественост на възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.

ОИЦ
Враца

ОИЦ - Пловдив провежда информационна среща в Община Карлово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 29.05.2023 г. от 10:30 часа, в центъра на гр. Калофер, община Карлово, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща със заинтересовани граждани. Експертите на Центъра ще предоставят информация относно условията за кандидатстване по актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление през настоящия програмен период.

ОИЦ
Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

На 29.05.2023 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури според ИГРП за 2023 г. на програмите през програмен период 2021-2027 г., проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основни правила за работа в системата ИСУН 2020 и др.

Събитието ще се състои в залата на Община  Тополовград, начален час на събитието: 16.00 часа.

ОИЦ
Хасково