Събития за 02.07.2020

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Бойница

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 02 юли 2020 г., четвъртък, от 10:30 ч. в центъра на с. Бойница екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА В БЯЛА СЛАТИНА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 02.07.2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа пред община Бяла Слатина, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и другите Оперативни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване по Оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

ОИЦ
Враца

Информационна срещ на ОИЦ - София в община Долна баня

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 2 юли 2019 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Долна баня (гр. Долна баня, зала  - II-ри етаж в сградата на община Долна баня, ул. „Търговска“ №134). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по Оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФЕ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА В БОРОВАН

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 02.07.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа пред община Борован, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и другите Оперативни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване по Оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

ОИЦ
Враца

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Кула

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 02 юли 2020 г., четвъртък, от 13:00 ч. в центъра на гр. Кула екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Долна баня

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 2 юли 2019 г. (четвъртък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Долна баня (гр. Долна баня, пл. „Възраждане“). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София