Събития за 11.08.2022

ОИЦ-Шумен с информационна среща в с. Венец

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 12:30

На 11 август от 09:30 в Информационен център в с. Венец, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, училища и детски градини, земеделски производители на територията на община Венец. Събитието ще се проведе съвместно с Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

ОИЦ
Шумен

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1920“, СЕЛО КОПРИНКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11.08.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в читалище „Пробуда 1920“, село Копринка, община Казанлък, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща на тема: „15 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.
По време на срещата участниците ще бъдат запознати със значимата роля, която играе членството на България в ЕС за развитието на страната и възможностите за образование, пътуване и реализация на младото поколение на територията на Европейскя съюз.
 ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-12:00

На 11.08.2022 г. /четвъртък/, от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад на гр. Златоград (пред сградата на Общинска администрация – Златоград), ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2022 г.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян