Събития за 05.06.2020

ОИЦ - Бургас с изнесена приемна в гр. Айтос

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 05.06.2020 г. /петък/ от 11:00 ч. в гр.Айтос, пред сградата на общината, ОИЦ - Бургас организира изнесена приемна, на която ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционно фондове. 

ОИЦ
Бургас

Официална церемония „Първа копка” по проект на Община Кубрат

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 5 юни 2020 г. (петък) от 11:30 ч. в  гр. Кубрат, Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в официална  церемония „Първа копка”  по проект на Община Кубрат, финансиран от ПРСР 2014-2020 г.

 

ОИЦ
Разград