Събития за 30.05.2023

Публично събитие на ОИЦ – Ловеч в град Угърчин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30  май 2023 г., от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Угърчин. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Угърчин, в интервала 10:30 – 12:30 ч.

Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ–БЛАГОЕВГРАД СЕ ВКЛЮЧВА В ОБЩАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 30 май екипът на Областен информационен център – Благоевград ще се включи в общата инициатива на Мрежата от информационни центрове за 2023 г., свързана с Европейската година на уменията. Като част от инициативата експертите на ОИЦ – Благоевград ще вземат участие в заседание на Областен съвет за хората с увреждания. По време на форума ще бъде представена информация за възможностите за финансиране по Приоритет 1 – „Насърчаване на заетостта и развитие на уменията“ и Приоритет 2 – „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, които касаят хората в неравностойно положение.

Участие в срещата ще вземе директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта“, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Регионално управление на образованието в Благоевград.

В заседанието ще се включат и представители на общински и държавни организации и институции, НПО, браншови организации, бизнеса, представители на уязвими групи, центрове за подкрепа, Комисията за защита от дискриминация, медии и други.

Заседанието на Областния съвет за хората с увреждания ще се проведе на 30 май /вторник/ от 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация Благоевград.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-Пловдив организира събитие във връзка с Европейската година на уменията

Дата на събитието
Време на провеждане
16:30

На 30.05.2023 г., от 16:30 ч., със събитие под надслов „Умения за успех“ Областен информационен център – Пловдив ще се присъедини към Общата инициатива на мрежата от ОИЦ за 2023 г. Събитието, насочено към широката общественост, ще популяризира Европейската година на уменията и дейността на информационния център, ще даде възможност на присъстващите да се запознаят с възможностите за  финансиране, които предлагат програмите на Европейския съюз за развитие на нови умения и насърчаване на ученето през целия живот.

Събитието ще се проведе под формата на забавна музикално-артистична програма, с интересни игри и награди за публиката във Виенския павилион на Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив. Участие ще вземат майсторът на импровизациите – клоунът Кени, финалистът от „Гласът на България“ Виктор Стамболов, Маг Бамбини, както и артистите от Театър „Хенд“ и школа за народни танци „Луди млади“. 

ОИЦ
Пловдив