Събития за 27.09.2021

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОИЦ-ШУМЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

Актуални процедури за кандидатстване по ПРСР 2014-2020, Норвежки финансов механизъм и други програми ще бъдат представени на информационна среща в Областен информационен център - Шумен на 27.09.2021 г. /понеделник/, от 10:30 ч.

Поканени са представители на училища, читалища, детски градини, неправителствени организации, общинска и областна администрации. В срещата ще вземат участие и експерти от Териториалния областен отдел на Националната служба за съвети в земеделието. 

ОИЦ
Шумен