ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов“

мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“

Въпросите и отговорите можете да намерите ТУК.

Файлови документи