ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов“

мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“

Въпросите и отговорите можете да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Въпроси и отговори 5.020.docx 17.87 KB