В ЗДРАВЕ ЗА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ И РАСТЕНИЯТА ПЛАНИРА ДА ИНВЕСТИРА МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛЕВЕН

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион планира да реализира екип от Медицинския университет в Плевен в партньорство със седем общини от област Плевен и три от област Ловеч, осем болници от двете области, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, представители на бизнеса и академичната общност. Стратегията е една от трите концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион за планиране, предвиждащи дейности в област Плевен и преминали успешно първата стъпка в процедурата по подбор.

Тя предлага комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот. Инвестициите ще се насочат към превенция и ранна диагностика на сърдечносъдовите и онкологичните заболявания, към разширяване капацитета на ветеринарната медицина в Северна България и изграждане на обществени зелени зони със спортни съоръжения. Дейностите включват закупуване на подходящо оборудване за болниците, на мобилни кабинети и мобилни дефибрилатори, обзавеждане на зали за телемедицина и телепатология в УМБАЛ – Плевен, организиране на здравни кампании и осъществяване на профилактични прегледи за живеещите в общините партньори, както и изграждането на нов факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни в Плевен.

Общият индикативен бюджет на концепцията възлиза на над 52,5 млн. лева, като близо 40 млн. лв. от тях са за планираните в област Плевен дейности. Над 38 млн. лв. се очакват като подкрепа от Програма "Развитие на регионите", а 790 000 лв. от Програма "Развитие на човешките ресурси".

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае подробно с планираните дейности от презентацията (по-долу),

да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Плевен oic_pleven@abv.bg (не по-късно от три дни след общественото обсъждане),

да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки анкета онлайн на https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6, и

да се включи в събитията за обществено обсъждане при следния график:

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион с водещ кандидат МУ – Плевен:

19.02.2024      от 11:00   Плевен         в зала на Медицинския университет

21.02.2024      от 11:00   Левски          в зала 301 в Общинския съвет

21.02.2024      от 14:00   Пордим         в зала на Общинския съвет

23.02.2024      от 14:00   Никопол        в зала в Община Никопол

27.02.2024      от 11:00   Белене          в зала в Община Белене

28.02.2024      от 11:00   Искър            в НЧ „Ламби Камбев 1893“

28.02.2024      от 13:00   Кнежа            в Общински ресторант „Хибрид“