DIP events

Информационна среща на ОИЦ - Пловдив в Община Кричим

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 26.05.2023 г., от 10:30 часа, на открит мобилен офис в центъра на гр. Кричим, експертите на ОИЦ  – Пловдив ще проведат информационна среща с граждани и потенциални бенефициенти. По време на събитието заинтересованите лица ще получат информация относно актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление през период 2021-2027 година.

ОИЦ
Пловдив

Публично събитие на ОИЦ – Ловеч в град Ябланица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

       На 26 май 2023 г., (петък) от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Ябланица. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, в близост до сградата на НЧ „Наука-1901“, в интервала 10:30 – 12:30 ч.

      Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

ОИЦ
Ловеч

Информационна среща на тема: „Грамотни в дигиталния свят“ организира ОИЦ - Търговище

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 25.05.2023 г. (четвъртък), от 11:00 часа, в конферентната зала на хотел „Идол“ в гр. Търговище Областният информационен център – Търговище организира информационна среща на тема: „Грамотни в дигиталния свят“.  На нея ще бъдат представени дигиталните компетенции, които са ключови за обучението, работата и активното участие в обществото в 21-ви век; модела образование в дигитална среда STEM; развитието и използването на изкуствения интелект.

Гост-лектор ще бъде експертът по компютърни науки доц. д-р Галина Момчева.

Събитието е част от общата кампания на Мрежата от ОИЦ в страната за тази година и е свързано с популяризиране на възможностите и дейностите за развитие на нови умения в контекста на Европейската година на уменията 2023 г.

ОИЦ
Търговище

Среща на ОИЦ-Видин с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 25.05.2023 г., четвъртък, от 10,30 до 11,00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе среща с медиите. Акцент в събитието ще бъде представянето на подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни на ОИЦ-Видин в единадесетте общини на областта. Ще бъдат представени и сключените договори за финансиране на проекти през 2023 година на бенефициенти от публичния и частния сектор от област Видин. Представителите на медиите ще могат да задават своите въпроси и по интересуващи ги теми, свързани с финансирането от програмите, съфинансирани от ЕФСУ 2021-2027 и други инструменти на ЕС. 

ОИЦ
Видин

ОДК ГОСТУВА НА ОИЦ-ВАРНА В РАМКИТЕ НА СЪБИТИЕТО „УМЕНИЕТО ДА СИ „SMART“ В ЕВРОПА“

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

На 23 май /вторник/ 2023 г., от 16:00 часа, Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК-Варна ще гостува на Областен информационен център-Варна в рамките на събитието „Умението да си „smart“ в Европа“.

Инициативата е организирана като част от Общата кампания на Mрежата от 27 ОИЦ за 2023 г.

постер

 

ОИЦ
Варна

Публично събитие на ОИЦ – Ловеч в град Летница

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

       На 23 май 2023 г., (вторник) от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Летница. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Летница, в интервала 10:30 – 12:30 ч.

       Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

ОИЦ
Ловеч

Работна среща на тема: „Интегрирани териториални инвестиции – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 май 2023 г. от 10:30 ч. в залата на ОИЦ-Силистра ще се проведе работна среща с експерти от Община Силистра на тема: „Интегрирани териториални инвестиции – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“.

ОИЦ
Силистра

Открита приемна на ОИЦ-Видин във Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 май 2023 г., вторник, от 10,30 ч. в централната част на гр. Видин - пред задния вход на сградата на Община Видин (откъм паркинга на общината), екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, както и за други източници за подкрепа от Съюза. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

ОИЦ
Видин

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 22.05.2023 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури според ИГРП за 2023 г. на програмите през програмен период 2021-2027 г., проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основни правила за работа в системата ИСУН 2020 и др.

Събитието ще се състои в залата на Община  Свиленград, начален час на събитието: 13.30 часа.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ - Пловдив ще проведе информационна среща в Община Сопот

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 22.05.2023 г., от 10:30 часа, на мобилен  офис в центъра на гр. Сопот, община Сопот, експертите на ОИЦ – Пловдив ще запознаят заинтересованите граждани и потенциални бенефициенти с условията за кандидатстване по отворени процедури, както и с предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 година.

ОИЦ
Пловдив