DIP events

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, с водещ партньор община Бургас, ще се проведе на: 

  • 17.04.2024 г. от 11.00 ч. в залата на Община Айтос, Айтос;
  • 18.04.2024 г. от 13:00 ч. в Лекционна зала, Читалище „Георги Кондолов“, Царево;
  • 19.04.2024 г. от 11:30 ч. в зала 2, Експозиционен център “Флора Бургас”, Бургас.

Проектната идея обединява – 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерство на здравеопазването - за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Дейностите включват:

• За създаване на профилактика за всички деца, включително и за маргинализираните групи и осигуряване на устойчивостта й чрез изграждане на Център за профилактика, в който ще се разработва Годишен профилактичен календар и ще бъдат обучавани специалисти, които ще го реализират – професионални прегледи ще има във всички общини-партньори;

• За подкрепа на извънболничната помощ - кабинети (в отдалечените населени места), индивидуални и групови лекарски практики, МЦ и ДКЦ за осигуряване на възможността за диагностика и профилактика за децата – ще се реализират във всички общини-партньори;

• За модернизирането и развитието на общински и държавни болници, за разкриване на Детска болница в Бургас за осигуряване на съвременна медицинска апаратура за ранна диагностика и лечение;

• Политики в подкрепа на човешките ресурси в здравеопазването чрез създаване на добри условия за живот и работа, продължаващо обучение - за лекари, мед и немедицински специалисти;

• Изграждане на инфраструктура за развитие и надграждане на научни изследвания за постигане на добро детско здраве. Комбинирането на опит, знания и ресурси – местни, национални и външни за адресирането на конкретни нужди на територията на ЮИР носи добавена стойност, ще подпомогне развитието на здравеопазването в ЮИР - като хоризонтална политика, ще повиши достъпа до педиатрична медицинска помощ, ще повиши удовлетвореността на гражданите от качеството на здравеопазването, ще подобни здравния статус на децата в региона и преди всичко позволява да бъде реализиран модел за взаимодействие и сътрудничество, планиран в отговор на местните специфики на гражданите на ЮИР;

 

 Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ :

https://docs.google.com/presentation/d/117VkxCZ0mKlDkAsHWswILpCxpwbNHHbkaJcWfr7nwek/edit?usp=sharing

 

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAGWE96hpvOqs4j_s31nI-nljAmch-Z5kwTBjp03glGRV7NA/viewform?usp=sf_link

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.  

 Всяко заинтересовано лице или страна може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

 

Областен информационен център – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.
 

 

Областен информационен център – Бургас

Тел. 056/826136

e-mail: oic.burgas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/oblsaten.informacionen.center.burgas
ОИЦ
Бургас

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ УЧАСТВА В ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ФМ НА ЕИП

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 19 април /петък/ 2024 г., от 10.00 часа в зала „Одесос“ на Археологическия музей на бул. „Мария Луиза“ № 41, Областният информационен център-Варна ще участва в заключителна информационна среща по проекта „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“.

Той се изпълнява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

По време на срещата ще бъдат представени основните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

ОИЦ
Варна

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0164 „РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ПРЕГРЪДКИТЕ НА РИЛА“ В ГРАД БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
17:30

На 18 април 2024 г. /четвъртък/ от 17.30 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0164Развитие на устойчив туризъм в прегръдките на Рила“. Водещ партньор по концепцията е Община Благоевград. Партньори са Община Белица, „Прима Инвест БГ“ ООД и Сдружение „На Фокус“.

Общественото обсъждане ще се проведе в зала „22 септември“ в град Благоевград.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1XbfdExA051iegbQ3J8bQQzhPzXMjxdrD/edit#slide=id.p1

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXiNL5nmTzVMcNbGh0DWp6dmJLu6jwIPeQMm8JE4PgValcA/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „КУЛТУРАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, ТЕРИТОРИИ, ОБЩНОСТИ И БИЗНЕС В ЮЗР“ В БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
15:30

На 18 април 2024 г. /четвъртък/ от 15.30 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0165Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“. Водещ партньор по концепцията е Драматичен театър "Н. Й. ВАПЦАРОВ" – Благоевград. Партньори са Общините Благоевград, Гоце Делчев и Симитли, както и „Дивис-60“ ЕООД, Сдружение „На Фокус“ и ОСАИК - „36 маймуни“.

Общественото обсъждане ще се проведе в зала „22 септември“ в град Благоевград.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград

Информационна среща на ОИЦ - Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 часа

На 18 април 2024 г. (четвъртък), от 15:00 часа, в офиса на Областния информационен център - Разград, на бул. „България” №34, екипът му ще проведе информационна среща на тема „Евровъзможности за ученици и педагогически специалисти”.

За участие са поканени преподаватели от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” в гр. Разград.                                                                                                                        

ОИЦ
Разград

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0013 „Подобряване на връзките на образованието, научноизследователската и развойната дейност с бизнес дейностите в Югоизточен регион“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:25

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0013 „Подобряване на връзките на образованието, научноизследователската и развойната дейност с бизнес дейностите в Югоизточен регион“ с водещ партньор Тракийски Университет, ще се проведе на: 

  • 18.04.2024 г. от 14:25 ч. в Лекционна зала, Читалище "Георги Кондолов" - ул. "Хан Аспарух" 34, Царево.

Целта на проектното предложение е да се оползотвори оптимално местния потенциал за постигане на по-висок стандарт на живот, благоприятна среда за иновации и интелигентна специализация на територията на общините Стара Загора и Царево, чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между участващите заинтересовани страни. Допринася за създаване на условия за жизнен, икономически силен и устойчив регион като отговор на неблагоприятните демографски тенденции, климатичните промени, преход към нисковъглеродна икономика, индустриална трансформация.

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0013 „Подобряване на връзките на образованието, научноизследователската и развойната дейност с бизнес дейностите в Югоизточен регион“:

https://docs.google.com/presentation/d/1NoYyT3fyIVL_8xU2iX6SHxGk4oyK2iaVSlxDlrwXezE/edit?usp=sharing

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0013 „Подобряване на връзките на образованието, научноизследователската и развойната дейност с бизнес дейностите в Югоизточен регион“на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjfcK17ehla7q97fcncdw-iWd6D5t9wmJ5usOJzfNuv0gQIA/viewform?usp=sf_link

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.  

Всяко заинтересовано лице или страна може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

 

Областен информационен център – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.
 

Областен информационен център – Бургас

Тел. 056/ 82 61 36

e-mail: oic.burgas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/oblsaten.informacionen.center.burgas/
 
ОИЦ
Бургас

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 18 април 2024 г. (четвъртък), от 14:00 ч. Областен информационен център – София, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион“. Водещ партньор по концепцията е община Ботевград. Партньори са община Етрополе, община Горна Малина, община Гоце Делчев, община Струмяни, Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград ЕООД, Фондация „Социални норми“, Фондация „Съвременност“, Основно училище ‚Васил Левски“, Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ и „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД.

Общественото обсъждане ще се проведе в зала „Ботевград“, пл. „Освобождение“ № 13.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1ALp3RQATNdbYmQeXUVkOfkI5HJmLFN3o/edit#slide=id.p1

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoZTTEmsxJ5e3cwPLf3yrBekAKzGbuQMw5WesLcGiIq-fEpw/viewform?usp=sharing

ОИЦ
София

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0103 „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на Югоизточния регион за планиране от ниво 2“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:45

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0103 „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на Югоизточния регион за планиране от ниво 2“, с водещ партньор Агенция “Пътна инфраструктура”, ще се проведе на: 

  • 18.04.2024 г. от 13:45 ч. в лекционна зала Читалище "Георги Кондолов"- ул. Хан Аспарух" 34, Царево.

Целта на проектното предложение е да се подобри транспортната свързаност на ниво регион, вкл. връзката на общините Царево и Малко Търново с населените места по протежение на Южното Черноморие. Това ще подпомогне икономическата активност и трудовата мобилност в региона. Добрата пътна инфраструктура, ведно с планираните мерки за развитие на устойчив туризъм, ще допринесат за по-баланирано разивитие на региона и намаляване на вътрешнорегионалните различия. Мерките, предвидени за изпълнение от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" ще допринесат към стимулиране на местното икономическо развитие и създаване на условия за привличане на инвестиции, ведно с намаляване на вредните емисии и подобряване на пътната безопасност. Община Царево от своя страна залага на потенциалите на района и ще развива дейности с насоченост към развитие на алтернативни форми на туризъм с по-висока добвена стойност за социално-икономическото и териториалното развитие на региона. Стремежа на община Царево е са изпълнение на планираните мерки да се допринесе за утвърждаване на общината, като дестинация от туристически интерес за практикуване на културен, крайбрежен и морски туризъм, с внимание към околната среда и чрез развитие на местни забележителности и атракции. 

 

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0103 „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на Югоизточния регион за планиране от ниво 2“:

https://docs.google.com/presentation/d/1HZNeERKWp9Qyub2gCQTZcHqCDCl77qPjK0ULmw9pNeA/edit?usp=sharing

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0103 „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на Югоизточния регион за планиране от ниво 2“ на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3qNPR48PJvQHTXsGTteFYY7H6Z648t-wslv7jQAT9xed8Qw/viewform?usp=sf_link

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.  

Всяко заинтересовано лице или страна може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

 

Областен информационен център – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.
 

Областен информационен център – Бургас

Тел. 056/ 826136

e-mail: oic.burgas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/oblsaten.informacionen.center.burgas/
 
ОИЦ
Бургас

Информационна среща на ОИЦ-Пловдив в гр. Садово

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 18.04.2024 г. от 13:30 часа, експерти на Областен информационен център – Пловдив ще презентират пред ръководството и преподавателския състав на Професионална селскостопанска гимназия „Димитър Наумов“, гр. Садово, община Садово, възможностите за кандидатстване по Еразъм+ и Програма „Образование“ 2021-2027.

Заинтересованите лица ще бъдат подробно запознати с условията и изискванията за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОИЦ
Пловдив

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ "КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ НА ОБЩИНА ПЕРНИК"

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 18.04.2024 г. (четвъртък), от 13:30 ч., в заседателната зала на Община Перник, екипът на Областен информационен център - Перник, който е част от звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране, ще проведе обществено обсъждане на преминалата етапа на проверка за административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0066 „Комбинирана концепция за ИТИ на Община Перник“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

Поканени да присъстват са представители на бизнеса, институции, медии и широката общественост.

ОИЦ
Перник