DIP events

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
9:00

На 29 септември /четвъртък/ 2022 г., от 9:00 часа в хотел „Аква“ в морската столица, Областният информационен център-Варна ще се включи в Първо регионално събитие за Област Варна на тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“.

То е организирано в изпълнението на проекта „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 29 септември /четвъртък/ 2022 г., от 14:00 часа в хотел „Голдън Тюлип“ в морската столица, Областният информационен център-Варна ще участва в Националната конференция „Въздействието на програма „Еразъм+“ върху развитието на младежта, туризма и ПОО сектора в България“.

По време на срещата ще бъде разгледана добавената стойност от реализираните проекти по програмата за различни организации, за професионалната квалификация на кадрите и развитието на личностните компетентности.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:30

На 28 септември /сряда/ 2022 г., от 9:30 часа в хотел „Интернационал“ в кк „Златни пясъци“, Областният информационен център-Варна ще се включи във високотехнологична среща на върха за Черно море.

Събитието ще се проведе в рамките на проекта BRIDGE-BS, който се финансира от програма „Хоризонт 2020“.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 27 септември /вторник/ 2022 г., от 13:30 часа в хотел „Интернационал“ в кк „Златни пясъци“, Областният информационен център-Варна ще се включи във високотехнологична среща на върха за Черно море.

Събитието ще се проведе в рамките на проекта BRIDGE-BS, който се финансира от програма „Хоризонт 2020“.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – Разград ще участва в Заседание на Съвместната българо – румънска земеделска работна група

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 27 септември 2022 г. (вторник), от 10:30 часа, в гр. Завет, ще се проведе Заседание на Съвместната българо – румънска земеделска работна група.

Домакин на събитието е Заветският производител и износител на машини за модерно земеделие „Раломекс“ АД, бенефициент на средства по множество европроекти.

Инициативата има вече 12-годишна история и е в рамките на Асоциация "Еврорегион Данубиус", чийто член е Областна администрация Разград.

По покана на организаторите в заседанието ще се включи и управителят на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград Юлиян Данаилов.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-Пловдив информира участниците на Годишната конференция за онлайн маркетинг и търговия в България DiTech EXPO 2022 & Digital4Plovdiv

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00

На 20.09 и на 21.09 от 9:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, експертите на ОИЦ-Пловдив ще се срещат с участниците в събитието за онлайн търговия и маркетинг, като представят актуалните възможности, които предоставят европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост за различните сфери на бизнеса и кандидатстването с проектни предложения чрез електронната платформа ИСУН 2020. Екипът на ОИЦ-Пловдив ще популяризира и информация за дейността на Центъра и за услугите, които предоставя.

ОИЦ
Пловдив

Изнесен информационен ден на ОИЦ-Кърджали в Крумовград

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 16 септември 2022 г. (петък) от 11:00 ч. екипът на Областен информационен център - Кърджали организира информационна среща в община Крумовград, на която ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОИЦ
Кърджали

ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в Община Невестино

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 16 септември 2022 г. (петък) от 11:00 ч., пред сградата на Община Невестино, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна.

Експертите на Центъра ще предоставят информация и информационни материали за програмите, съфинансирани от ЕСИФ, както и каталог с добри практики от региона.

ОИЦ
Кюстендил

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В СМОЛЯН СЪВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ СМОЛЯН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-13:00

На 15.09.2022 г. /четвъртък/, от 10:00 до 13:00 ч. пред Дома на техниката на бул. „България” 66 (пешеходна зона) в Смолян, ще се проведе съвместно информационно събитие на Областен информационен център – Смолян и Европейски информационен център „Европа директно“ Смолян.

Експертите на ОИЦ - Смолян ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през 2022 г. Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

Екипът на Европейски информационен център „Европа директно“ Смолян ще раздава на гражданите актуални информационни материали, печатни издания на европейските институции, рекламни материали и ще дава отговор на граждански запитвания и консултации по европейски теми.

ОИЦ
Смолян

Изнесен информационен ден на ОИЦ-Кърджали в Черноочене

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 13 септември 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. екипът на Областен информационен център - Кърджали организира информационна среща в община Черноочене, на която ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОИЦ
Кърджали