Събития на ОИЦ

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ УЧАСТВА С ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БИЗНЕС СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „BSB 541 TEAWAY“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:30

На 22 май /сряда/ 2019г. от 9:30 часа Областният информационен център-Варна ще участва с презентация в бизнес среща по проект „BSB 541 TEAWAY“.

На събитието ОИЦ-Варна ще запознае присъстващите с възможностите за финансиране на бизнеса.

Срещата е насочена към представители на публичния, частния и неправителствения сектор. Тя ще се проведе в Зала „Одесос“ на хотел „Черно море“, бул. “Сливница”  № 33.

 

 

 

 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:00

На 21 май /вторник/ 2019г. от 9:00 часа Областният информационен център-Варна ще участва в конференция по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от ОПДУ 2014-2020г. на Сдружение „Форум гражданско общество“ – Варна.

Конференцията ще се проведе в хотел Орфей палас“. Тя е насочена към представители на публичния, частния и неправителствения сектор.

 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧВА С ПРЕЗЕНТАЦИЯ В СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „TEAWAY“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:00

На 21 май /вторник/ 2019г. от 9:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в работата по проект „BSB 541 Promoting tea as the engine of growth for the Black Sea Basin Area, финансиран от програма "Черноморски басейн" 2014-2020г. с акроним TEAWAY“ на Агенцията за икономическо развитие-Варна. Срещата ще се проведе в комплекс „Камчия“.

На събитието ОИЦ-Варна ще представи презентация за възможностите за финансиране в сферата на земеделието.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В СЕЛО ПРИПЕК

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 21 май /вторник/ 2019г. от 11:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в събитието „Отворени врати – Вижте как го правим ние“.

В рамките на инициативата ОИЦ-Варна ще посети стопанство „Грийнхаус Варна“ в с. Припек, финансирано по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г., където ще бъде показана първата иновативна оранжерия, използваща специална технология за отглеждане на растения в звукова среда.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА СЪС СЪВМЕСТНО СЪБИТИЕ С МИГ „ВЪЗХОД“ ВЪВ ВЕТРИНО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 21 май /вторник/ 2019г. от 10:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. То ще се проведе в сградата на Община Ветрино.

Обучението „Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“ е насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Варна

ОИЦ - ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00

В залата на Областен информационен център - Перник ще бъде проведена работна среща с потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

Ще бъдат представени актуалните възможности за реализиране на проектни идеи чрез кандидатстване по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

ОИЦ
Перник

ОИЦ-ВАРНА СЪС СЪВМЕСТНО СЪБИТИЕ С МИГ „ВЪЗХОД“ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 20 май /понеделник/ 2019г. от 10:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. То ще се проведе в сградата на Община Вълчи дол.

Обучението „Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“ е насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Варна

ОИЦ - ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В БРЕЗНИК

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

В заседателна зала на Община Брезник, екипът на ОИЦ - Перник ще проведе работна среща - изнесена приемна с потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Перник

ОИЦ - ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В ТРЪН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

В заседателна зала на Община Трън, екипът на ОИЦ - Перник ще проведе работна среща - изнесена приемна с потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Перник

ОИЦ - ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В С. СИРИЩНИК, ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

В залата на кметство с. Сирищник, Община Ковачевци, екипът на ОИЦ - Перник ще проведе работна среща - изнесена приемна с потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Перник