Събития на ОИЦ

ОИЦ-Шумен с информационна среща в гр. Смядово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 13:30

На 10 август от 10:30 в Музеен комплекс в гр. Смядово, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, училища и детски градини, земеделски производители на територията на община Смядово. Събитието ще се проведе съвместно с Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

ОИЦ
Шумен

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В НИКОЛАЕВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 09.08.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в Народно читалище „Васил Левски – 1923 г.“, град Николаево, област Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „15 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.
По време на срещата участниците ще бъдат запознати със значимата роля, която играе членството на България в ЕС за развитието на страната ни, както и възможностите за образование, пътуване и реализация на младото поколение на територията на Европейския съюз.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-12:00

На 05.08.2022 г. /петък/, от 10:00 до 12:00 ч., на площад "Свобода" (пред сградата на Областна дирекция на МВР), ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2022 г.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

ОИЦ – Разград ще участва в информационна среща на омбудсмана по европроект

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 4 август (четвъртък), от 15:00 часа, в Общинския културен център, на площад “Независимост” №2 в гр. Разград, експерти от администрацията на омбудсмана на Република България проф. Диана Ковачева ще проведат информационна среща.

Участниците ще бъдат запознати с новата електронна система за приемане на жалби на гражданите и техните организации, разработена по проект „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

По покана на организаторите в срещата ще се включат и представители на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

ОИЦ
Разград

Изнесена приемна на ОИЦ - Габрово в Трявна

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 04 август 2022 г. /четвъртък/ от 10:00 до 13:00 часа Областен информационен център - Габрово ще проведе информационна среща чрез изнесена приемна в парка пред Районен съд –Трявна, гр. Трявна.

Посетителите на изнесената приемна ще имат възможност да получат информация от експертите на Центъра относно възможностите за финансиране по Оперативните програми и актуалните процедури за прием на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в обхвата на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ :

 • Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 • Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 • Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
 • Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.
ОИЦ
Габрово

ОИЦ-Добрич в работна среща с регионалния координатор на Националната селска мрежа Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 04 август 2022 г. (четвъртък) от 10 часа, управителят на Областен информационен център-Добрич и регионалния координатор на Националната селска мрежа Добрич ще проведат работна среща.

Ще бъдат разгледани различните комуникационни канали на двете организации за предоставяне на информация относно промените и сроковете в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Ще се обсъдят възможностите за земеделските стопани да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна, както и финансирането на общински проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-12:00

На 03.08.2022 г. /сряда/, от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад на гр. Чепеларе, ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2022 г.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

Изнесена приемна на ОИЦ - Габрово в Дряново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 03 август 2022 г. /сряда/ от 10:00 до 13:00 часа Областен информационен център - Габрово ще проведе информационна среща чрез изнесена приемна, разположена срещу сградата на „Пощенска станция“ – Дряново, град Дряново.

Посетителите на изнесената приемна ще имат възможност да получат информация от експертите на Центъра относно възможностите за финансиране по Оперативните програми и актуалните процедури за прием на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в обхвата на подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ :

 • Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 • Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 • Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
 • Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.
ОИЦ
Габрово

ОИЦ- РУСЕ ЗАПОЗНАВА МЕДИИТЕ С ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 часа

На 2 август 2022 г., вторник, от 12:00 часа, Областният информационен център – Русе кани представителите на медиите в офиса си на пл. „Свобода“ 4 (Доходно здание). Темата на информационната среща е  окончателно одобреното от ЕК Споразумение за партньорство за настоящия програмен период. Документът  определя стратегията и приоритетите на Република България за изпълнение на Кохезионната политика и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление на средствата от европейските фондове за периода 2021 – 2027.  

В рамките на срещата медиите ще бъдат запознати и с друга актуална информация.

ОИЦ
Русе

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ - ГАБРОВО В СЕВЛИЕВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 02 август 2022 г. /вторник/ от 10:00 до 13:00 часа Областен информационен център - Габрово ще проведе информационна среща чрез изнесена приемна пред сградата на Община Севлиево, гр. Севлиево. 

Посетителите на изнесената приемна ще имат възможност да получат информация от експертите на Центъра относно възможностите за финансиране по Оперативните програми и актуалните процедури за прием на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в обхвата на подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ :

 • Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 • Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 • Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
 • Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.
ОИЦ
Габрово