Събития на ОИЦ

ОИЦ-ВАРНА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 20 септември /петък/, от 14:00 часа, Областният информационен център-Варна ще проведе информационна среща в Община Дългопол. На нея ще бъдат представени отворени процедури за кандидатстване.

На събитието, което ще се проведе в заседателната зала на Общинския съвет, ще присъстват потенциални бенефициенти, представители на администрацията, както и други заинтересовани.

ОИЦ
Варна

Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Троян

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 – 13:00 ч.

На 20 септември 2019 г., от 11:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Троян. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място пред сградата на Община Троян. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 11.00 – 13.00 ч., като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП. 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р. България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 20 септември 2019 г. /петък/ от 10:30 часа в офиса на ОИЦ - Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на Националните покани за кандидатстване в сектор „Младеж“ на програма „Еразъм +“, Ключови дейности 1, 2 и 3. Поканите са насочени към проекти за „Мобилност на младежи и младежки работници“, за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ и за „Младежки диалог“.

Участие в срещата могат да вземат потенциалните кандидати – публични и частни организации, НПО, публични органи на местно, регионално и национално ниво, неформални групи от млади хора.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в град Перущица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 20.09.2019 г. от 10:00 часа в центъра на град Перущица, Община Перущица, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 20 септември /петък/, от 10:00 часа, Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение по проекта „Умно гражданство“, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020г.

Събитието ще се проведе в хотел „Престиж Хотел & Аквапарк“ в курорта „Златни пясъци“.

ОИЦ
Варна

Във Велико Търново ще се проведе информационен ден по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 19 септември 2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в "Нова зала", етаж 3 на Община Велико Търново, площад "Майка България" № 2, гр. Велико Търново, ще се проведе информационен ден по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Събитието се организира от Министерство на културата с логистичното съдействие на Областен информационен център – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ-ВАРНА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СУВОРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 19 септември /четвъртък/, от 10:00 часа, Областният информационен център-Варна ще проведе информационна среща в Община Суворово. На нея ще бъдат представени отворени процедури за кандидатстване.

На събитието, което ще се проведе в заседателната зала на Общинския съвет, ще присъстват потенциални бенефициенти, представители на администрацията, както и други заинтересовани.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ПЧЕЛАРСКИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТА „BEE-BSB“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 19 септември /четвъртък/ 2019г., от 10:00 часа, в хотел „Черно море“ ще се проведе Международен панаир на пчеларски продукти. ОИЦ-Варна ще се включи в събитието с презентация на добри практики в областта на пчеларството, финансирани по програми.

Форумът е организиран от Агенцията за икономическо развитие-Варна по проекта “Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните с него сектори в Черноморския басейн“ - ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море“ 2014-2020г.

ОИЦ
Варна

ОИЦ– Кюстендил с открита приемна в Община Трекляно

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 18.09.2019г.(сряда), от 11:00 часа, пред сградата на Община Трекляно Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна, по време на която ще предоставя информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Посетителите ще бъдат информирани за постигнатите резултати до момента в област Кюстендил - реализирани и изпълнявани в момента проекти.

ОИЦ
Кюстендил

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ДОСПАТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 12:00 ч.

На 18 септември 2019 г. /сряда/, от 10:30 ч. до 12:00 ч., пред сградата на Туристически информационен център - Доспат, ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

Посетителите на събитието ще имат възможност да се запознаят с отворените за прием процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, както и с възможностите за финансиране по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Екипът на ОИЦ – Смолян ще бъде на разположение за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

ОИЦ
Смолян