Събития на ОИЦ

Приемна на ОИЦ-Видин във Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 1 декември 2020 г., вторник, от 15:00 ч., във фоайето пред залата на Общински съвет-Видин, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

Приемна на ОИЦ-Видин в Грамада

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 27 ноември 2020 г., петък, от 13:00 ч., на открито, пред входа на читалище „Пробуда“ в Грамада, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-Шумен награждава уастници в пилотен европейски проект

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30 ч.

На 27 ноември (петък) в онлайн събитие от 12:30 ч. ОИЦ-Шумен ще награди учителите и учениците, участвали в пилотния за България европейски проект " Open Cohesion School", който премина под мотото: "Детективи на европейски проекти". В продължение на шест месеца, 12 ученици и 4 учители от шуменски училища усвоиха умения за гражданско наблюдение на проекти, финансирани от европейските фондове. Те наблюдаваха проект на Община Шумен за подобряване на градската среда, като ползваха базата данни в Единния информационен портал на Структурните и инвестиционни фондове - ИСУН 2020, публикации в медиите и споделени от впечатления от бенефициента и местната общност. За своята работа по проекта шуменските детективи бяха отличени на второ място от национално жури, съставено от служители по информация и комуникация в управляващите органи на оперативните програми. 

ОИЦ
Шумен

Приемна на ОИЦ-Видин в Макреш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 27 ноември 2020 г., петък, от 10:30 ч., във фоайето на читалище „Мито Марков“ в Макреш, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-РУСЕ С УЕБИНАР ЗА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 часа

На 26 ноември 2020 г. четвъртък, от 15:00 часа Областният информационен център – Русе ще проведе онлайн информационно събитие на тема „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“. То е част от общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г.

Онлайн събитието е предназначено за всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на новия регионален подход – местните и регионални власти, академичната общност, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост и др.

Всеки, който желае да се запознае с актуалната информация, може да проследи уебинара чрез фейсбук страницата на Областния информационен център – Русе в уречения ден и час - https://www.facebook.com/OICRuse.  По време на събитието и след това ще могат да се задават въпроси, на които ще се постараем да отговорим.

ОИЦ
Русе

Приемна на ОИЦ-Видин в Ново село

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 26 ноември 2020 г., четвъртък, от 13:00 ч., на първия етаж на общинската администрация в Ново село – в салон на кооперация „Дунав“, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-Кюстендил организира работна среща с медии

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30 ч.

На 26 ноември (четвъртък) 2020г. от 11:30 ч. Областен информационен център – Кюстендил ще проведе работна среща с представители на местни и регионални медии на тема "Европейски средства за справяне с последствията от COVID-19". Срещата ще се проведе в Синята зала в сградата на Читалище "Братство 1869".

ОИЦ
Кюстендил

Онлайн среща на ОИЦ - Монтана

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.
Областен информационен център - Монтана организира онлайн среща, посветена на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 - 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
Събитието е част от общата инициатива на Мрежата от 27 ОИЦ за 2020 г. Срещата ще се проведе на 26 ноември (четвъртък) 2020 г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM. (https://zoom.us/j/99553197062?pwd=SVZOOTkwd0ZUMG95VmNWdHhndlduZz09)
ОИЦ
Монтана

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. в зала на Областен информационен център – Перник, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии.

ОИЦ
Перник

Изнесена приемна на ОИЦ-Кърджали в Черноочене

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 26 ноември 2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в  Община Черноочене Областен информационен център – Кърджали ще проведе изнесена приемна, на която ще представи актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

ОИЦ
Кърджали