Събития на ОИЦ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-БУРГАС В РУЕН И АЙТОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 11.07.2024 г. /четвъртък/ от 11:00 ч., Областен информационен център - Бургас ще проведе две последователни информационни срещи на открито в градовете Руен и Айтос. Откритата приемна ще бъде позиционирана в 11:00 часа на площада пред Община Руен, а в 13:30 часа експертите от ОИЦ- Бургас ще  ви очакват на площада пред Община Айтос.

На потенциалните бенефициенти ще бъдат предоставени материали с актуалните възможности за европейско финансиране, както и подробности по Индикативните годишни работни програми за периода 2021-2027 г.

ОИЦ
Бургас

ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПРАВЯНЕ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ“ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 11 юли 2024г. (четвъртък) от 10:30ч. ОИЦ-Кюстендил ще проведе информационна среща, на която ще представи насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“, Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Срещата ще се състои в залата на Община Бобов дол, ул. "27 Октомври" №2, гр. Бобов дол. Поканени за участие са представители на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради и всички заинтересовани от процедурата лица.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В ИСУН2020

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-15:00

Областен информационен център – Смолян организира еднодневно обучение на тема: „Електронно кандидатстване и отчитане на проекти в ИСУН 2020 за представители на администрацията от област Смолян“. 

Еднодневното обучение ще се проведе на 11.07.2024 г. от 10:00 ч. в Сесийна зала в Общинска администрация – Смолян, бул. „България“ 12.

Поканени за участие са представители от 10-те общински администрация в област Смолян, Областна администрация Смолян и партньори.

ОИЦ
Смолян

ОИЦ-БУРГАС ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОТКРИТО В КАМЕНО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 10.07.2024г./сряда/ от 10:30 часа на площада пред Община Камено, екипът на ОИЦ-Бургас ще проведе информационна среща на открито с жителите на града. На заинтересованите ще бъдат предоставени актуални материали с отворени процедури за финансиране и ще бъдат запознати с предстоящите програми за периода 2021-2027 г.

 

 

ОИЦ
Бургас

ОИЦ – ЛОВЕЧ АНОНСИРА ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПРЕД МЕДИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 10 юли 2024 г., от 10:00 ч., в залата на Областен информационен център - Ловеч, Барокови къщи, ет.1, ще се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии за популяризиране на предстоящи информационни събития на открито, които Областният информационен център ще проведе в осемте общини на област Ловеч в периода 12.07.2024 г. – 31.07.2024 г. Темата на предстоящите събития е: „Актуални и предстоящи процедури през 2024 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“.

Поканени за участие са представители на местни, регионални и национални медии.

ОИЦ - Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

ОИЦ
Ловеч

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
17.30

Община Кърджали и Областен информационен център – Кърджали организират информационна среща с представители на бизнеса на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ“.

Събитието ще се проведе на 05 юли 2024 г. (петък) от 17.30 ч. в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий“ 12-А (в двора на СУ „Отец Паисий“).

На информационната среща, експерти от Министерство на труда и социалната политика и Областен информационен център - Кърджали, ще представят  възможностите за финансиране по ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД", приета от Националния съвет по условия на труд и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, по която се финансират проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение и ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.004 „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ”, по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

ОИЦ
Кърджали

ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА ПО ПКИП В ДУПНИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00ч.

На 5 юли, петък , от 13:00 ч. Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ - Кюстендил) организира информационна среща, на която ще представи условията за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, отворена за кандидатстване по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 г.

Срещата ще се състои в залата на Община Дупница, пл. „Свобода“ № 1, гр. Дупница. Поканени за участие са всички заинтересовани от процедурата лица и местни и регионални медии.

ОИЦ – Кюстендил е част от Мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-БУРГАС ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 05.07.2024г.  /петък/ от 11:00 часа на площада пред НЧ „Отец Паисий 1896“ в гр. Созопол, експерти на ОИЦ-Бургас ще проведат пето информационно събитие от поредицата срещи в Общините на областта. На изнесената приемна, пред обществеността ще бъдат представени програмите, финансирани от ЕС и отворените за кандидатстване процедури.

ОИЦ
Бургас

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 05.07.2024 г. (петък) от 10:00 до 13:00 часа в конферентна зала на хотел „Лева“, град Враца, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. Възможностите, които ще представят експертите на ОИЦ  са насочени към новите процедури през програмен период 2021-2027 г. заложени в Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма за храни и основно материално подпомагане, Програма „Техническа помощ“, Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“, Програма за развитие на селските райони, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигента трансформация" и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ
Враца

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-12:00

На 04.07.2024 г. /четвъртък/, от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад на гр. Рудозем, ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2024 г.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове за споделено управление.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

За повече информация:
Зорица Ставрева
Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Областен информационен център – Смолян
4700 Смолян, бул. „България” 12
Тел.: 0301 888 05; 0879 999 827
E-mail:
oicsmolyan@gmail.com

ОИЦ
Смолян