Събития на ОИЦ

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30

На 14 февруари 2020 г., от 09:30 часа в залата на кметство Стефаново, Община Радомир, ще се проведе работна среща, организирана от Областен информационен център – Перник  на която ще бъде представена дейността на ОИЦ-Перник както и възможностите за финансиране на проекти със средства ЕСИФ за 2020 г..  

Поканени да вземат участие са земеделски производители и потенциални бенефициенти от с.Стефаново, Община Радомир.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

ОИЦ
Перник

Информационна среща със студенти четвърти курс от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 13.02.2020 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Областен информационен център – София ще се проведе информационна среща със студенти четвърти курс от специалността "Библиотечен и информационен мениджмънт" в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Екипът на ОИЦ – София ще запознае студентите с дейността на центъра и ще представи възможностите за финансиране на проекти в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020).

ОИЦ
София

Първи урок от инициативата „Детективи на европейски проекти“ ще се проведе в Бургас

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 ч.

ОИЦ – Бургас ще проведе първи урок на учениците от Търговската гимназия в града. Те ще разберат какво представлява Политиката на сближаване на ЕС и как да мониторират проект с европейско финансиране.

ОИЦ
Бургас

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 12 февруари 2020 г. /сряда/ от 11.00 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща за представяне на процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Процедурата е насочена към юридически лица с нестопанска цел, университети, училища и детски градини.

По време на срещата, ще бъдат представени допустимите кандидати и партньорства по процедурата, допустимите дейности, индикаторите за изпълнение и за резултат, допустимите разходи, начинът на кандидатстване и сроковете за изпълнение и подаване на проектни предложения.

Информационната среща ще се проведе в зала №5, намираща се на партера на Община Благоевград.

ОИЦ
Благоевград

УЧЕНИЦИ ОТ ЯМБОЛ ЩЕ БЪДАТ ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

В Ямбол стартира инициативата „Детективи на европейски проекти“. Тя е част от изпълнението на пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“, който има за цел да формира в учениците от шест областни града на територията на страната гражданско самосъзнание и активност, като ги провокира да изследват и да направят мониторинг на обществено значим проект в своя град, финансиран с европейски средства.

По този начин ще бъдат ангажирани и гражданите в контрола и дебата за ефикасността на разходваните средства.

На 11.02.2020г., от 14.00 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол младите изследователи от ЕГ „Васил Карагьозов“ в гр. Ямбол с ръководител г-жа Радка Иванова ще проведат своята първа работна среща съвместно с екипа на Областния информационен център.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg   

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ - Бургас ще се срещне с бургаските медии

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 10.02.2020 г. /понеделник/ от 11:00 ч. ОИЦ-Бургас ще се срещне с представителите на бургаските медии. На срещата ще бъдат представени предстоящите процедури за кандидатстване за 2020 година. Ще бъде обърнато внимание и на инициативата на Европейската комисия за мониторинг на европейски проекти. Бургас е един от градовете, който ще се включи в надпреварата, преминаваща под мотото „Детективи на европейски проекти“. Участниците в инициативата са възпитаници от Търговската гимназия в града.

ОИЦ
Бургас

Среща „Европа в моя град: промяната в Трявна“ организира ОИЦ - Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 часа

Среща на тема „Европа в моя град: промяната в Трявна“ организират Областен информационен център – Габрово и Община Трявна.

Събитието ще се проведе на 7 февруари 2020 година от 13.30 часа в заседателната зала на общинската администрация. Участие в него ще вземат кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, представители на общинската администрация и ученици от Средното училище „Петко Рачев Славейков“. Срещата е заключителен етап на поредица от събития, започнали през есента на 2019 година като съвместна инициатива на Областен информационен център – Габрово, Европейски информационен център „Европа директно“ – Габрово и Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“.

ОИЦ
Габрово

ОИЦ-ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ДА СТАНЕМ УСПЕШНИ С ЕВРОПАРИ!“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 7 февруари /петък/ 2020г., от 10:00 часа, в зала „Голдън Тюлип“ на хотел „Голдън Тюлип“, (бул. Христо Ботев № 3 А), Областният информационен център-Варна, съвместно с Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна, организира информационна среща „Да станем успешни с европари!“.

По време на събитието ще бъдат представени програма „Еразъм за млади предприемачи“ и възможностите за финансиране на стартиращ бизнес с европейски средства.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – ВРАЦА ПРОВЕЖДА ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 06 февруари 2020 г. от 09.00 часа до 16.00 часа в офиса на Областен информационен център – Враца, полковник Кетхудов №4, ще се проведе информационна кампания за педагози, НПО и заинтересовани страни. Всички посетили офиса през този ден ще имат възможността да се запознят с  условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 – „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж  2014-2020".

Екипът Ви очаква, заповядайте!

ОИЦ
Враца

Работна среща с националната служба за съвети в земеделието

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 04.02.2020 г. /вторник/ от 14 ч. в офиса на ОИЦ-Кърджали ще се проведе работна среща с представители на националната служба за съвети в земеделието, посветена на съвместна бъдеща дейност.

ОИЦ
Кърджали