Събития

Информационна среща в община Дулово на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 24 октомври (сряда) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Дулово, гр.Дулово ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Информационна среща в община Ситово на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 23 октомври (вторник) 2018 г., от 10:00 ч., в Залата на Общински съвет Ситово, с.Ситово ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Информационна среща в община Главиница на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 22 октомври (понеделник) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Главиница, гр.Главиница ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Информационна среща в община Кайнарджа на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 18 октомври (четвъртък) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Кайнарджа, с.Кайнарджа ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Информационна среща в община Тутракан на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 16 октомври (вторник) 2018 г., от 10:00 ч., в Залата на Общински съвет Тутракан, гр.Тутракан ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Информационна среща в община Алфатар на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 15 октомври (понеделник) 2018 г., от 10:00 ч., в НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.“, гр.Алфатар ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.