Одобрена програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027