УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК 2014-2020 ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМАТА

„Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ подкрепи хиляди микро-, малки и средни предприятия и даде тласък за развитието на регионите в България. Благодарение на европейското финансиране по тази програма, компаниите ни заеха ключови позиции както на вътрешния, така и на външния пазар“. С тези думи, заместник-министърът на иновациите и растежа г-жа Веселина Минчева, откри заключителното събитие на ОПИК, което се проведе на 3 юни 2024 г., в София Тех парк. Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

Заместник-министър Минчева отбеляза, че с изпълнението на проекти по програмата предприятията са променили цялостно облика на своето производство, като са получи шанс да развиват иновативни продукти и услуги, да разширят и подобрят дейността си и да навлязат на нови пазари, да станат по-енергийно и ресурсоефективни. По думите й стана ясно, че в настоящият програмен период естественото продължение на ОПИК е Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Тя продължава да подкрепя предприятията в различни етапи от техния жизнен цикъл – от стартиращи предприятия до предприятия в зряла фаза на развитие. Същевременно тази подкрепа е насочена към ключови области, които предпоставят развитието на бизнеса като иновации, дигитализация, растеж и конкурентоспособност, кръгова икономика. Благодарение на тази програма, много предприятия в България вече планират своите стратегии за използване на предоставените ресурси и възможности.

На събитието в София Тех Парк присъстваха още представители от Европейската комисия начело на ръководителя на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия Агнес Монфре, главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Радослав Ризов, зам.- главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева, представители на бизнеса, науката, експерти от дирекцията, медии и др.

Радослав Ризов представи напредъка по ОПИК и с цифри показа как благодарение на европейското финансиране и подкрепа българските фирми са реализирали своите амбициозни бизнес планове да се превърнат в конкурентни партньори на общия пазар на ЕС.

Заместник-директорът, г-жа Илиева допълни, че ОПИК е първата оперативна програма, която приложи спешни решения при Ковид кризата, с които редица предприятия преодоляха по-лесно негативните последствия от нея и благодари на екипа на Главната дирекция за високия професионализъм и отдаденост в изпълнението на служебните им задължения.