Покана за участие в избора на юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, за участието им в тематичната работна група за разработването на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027

Министерство на икономиката отправя покана към екологични организации и организации, работещи в сферата на енергийната и ресурсна ефективност, за участие в избора на представители за включването им в състава на тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027 г. Документите за участие могат да бъдат намерени тук.