Стартират Информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия" по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 11 март 2020 г. до 2 април 2020 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив,Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Пловдив – 11 март 2020 г. (сряда), конферентна зала „Партер“, хотел „Рамада Тримонциум“, от 13.00 часа (регистрация: 12.30 - 13.00 ч.)
  • Стара Загора – 12 март 2020 г. (четвъртък), в зала на Общински съвет - Стара Загора, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
  • Бургас  – 13 март  2020 г. (петък), в зала 1 на Експозиционен център „Флора“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
  • Варна – 24 март  2020 г.  (вторник), в конферентна зала „Голдън тюлип“, хотел „Голдън тюлип“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
  • Велико Търново – 25 март  2020 г.  (сряда), в зала „Царевец“, хотел „Премиер“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
  • София – 02 април  2020 г. (четвъртък),  зала „Европа“ в хотел „Рамада“, от 11.00 часа (регистрация: 10.00 - 11.00 ч.)

Допълнителна информация относно процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.