На 03.04.2020 г. одобреният от ТРГ първи вариант на програмата за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК с цел стартиране на дискусии по обхвата на целите на политиката, приоритетите, избраните специфични цели и примерни дейности.