Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 21.05.2021 г.