Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 21.03.2022 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 21.03.2022 г. 525.81 KB
Изменена ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 2.42 MB
Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ 576.16 KB
Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ 605.42 KB
Протокол от писмената процедура 3.48 MB