ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА

ВАЖНО! ПОКАНА!

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. С ПРИЛОЖЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗБОР И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.  

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: 28 МАРТ 2019 Г., 17:00 Ч.