Управляващ орган

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Лозана Василева
заместник-министър на земеделието, храните и горите, ръководител на Управляващия орган

Цветормира Стайкова - и.д. директор
тел: (+359 2) 98511 354
E-mail: tsstaykova@mzh.government.bg