ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Проектът на ИГРП се публикува за обществено обсъждане в срок до 29.11.2021 г.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
ИГРП_2022.docx 41.22 KB