Контакти

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, ръководител на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" и на "Програмата за морско дело и рибарство"

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Цветормира Стайкова, и.д. директор

тел: (+359 2) 98511 354

E-mail: tsstaykova@mzh.government.bg