СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.3